!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Žleby

Žleb


Obora Žleby
Zookoutek Žleby
Žleby Deer-Park • Žleby Zoo-corner (Mini-zoo)
49°53'05"N, 15°29'05"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

 
   
EU-CZ-XX-0023A
     
 
Žleby 104
285 61
CZECH REPUBLIC
 
+420 774268224
 
+420 327398221
 
obora.zleby☼seznam.cz
 
www.oborazleby.cz 
 
Obora především pro bílé jeleny (V ČR je jeden z největších a nejlepších chovů bílých jelenů na světě). Nedílnou součástí Obory je tzv. ukázková obůrka - minizoo místních zvířat - jeleni (i část stáda bílých jelenů) srnky, daňci, divočáci, mufloni, lišky, kuny, množství dravců a sov (nejen místních), volavky, čápi, kormoráni, vrubozobí, divocí krocani...

Deer-park especially for white deer (in Czech republic there is one of the largest and best breeding of white deer in the world). So-called exhibition little deer-park (ukázková obůrka) is an integral part of the Deer-park - mini-zoo of local animals - red deer (also part of a white deer herd), roe and fallow deer, wild boars, moufflons, foxes, martens, the number of raptors and owls (not only local), herons, storks, cormorants, waterfowl, wild turkeys...

krmení bílých jelenů, sokolnické ukázky, Muzeum chovu bílých jelenů v ČR; v těsném sousedství obory je také Zámek Žleby
white deer feeding; falconry show, Museum of the white deer breeding in Czech republic; closed to the Deer-park there is also Žleby Castle

základní občerstvení (v Muzeu)
basic refreshment (in the Museum)

1972 (obora), 4. července 1998 (ukázková obůrka)
1972 (deer-park), 4th July 1998 (exhibition little deer-park)

státní - Lesy ČR s.p.
state - Lesy ČR s.p. (Forest of Czech republic GOC)

6 ha - ukázková obůrka; 120 ha - Obora celkem
6 ha - exhibition little deer-park; 120 ha - the Deer-park in total

N/A
 
1) Stručně o oboře

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 24.05. 2011 (Video: 4 min 56 sec)
Image 1 of 28
Roman Hynek, 24.05. 2011 (Video: 4 min 56 sec)
Roman Hynek, 24.05. 2011 (Video: 4 min 56 sec)
Roman Hynek, 24.05. 2011
Image 2 of 28
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Image 3 of 28
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Image 4 of 28
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Image 5 of 28
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Image 6 of 28
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Image 7 of 28
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Image 8 of 28
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Image 9 of 28
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Image 10 of 28
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Image 11 of 28
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Image 12 of 28
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Image 13 of 28
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Image 14 of 28
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Image 15 of 28
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Image 16 of 28
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Image 17 of 28
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Image 18 of 28
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Image 19 of 28
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Image 20 of 28
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Image 21 of 28
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Image 22 of 28
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Image 23 of 28
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Image 24 of 28
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Image 25 of 28
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Image 26 of 28
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Image 27 of 28
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011
Image 28 of 28
Roman Hynek, 24.05. 2011
Roman Hynek, 24.05. 2011

  Stránka vytvořena 12.06. 2011 Poslední úprava 12.06. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.