!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Zlín

Zlin

1949 - 1989 Gottwaldov
často se uvádí také • often is mentioned also Lešná ; Lešná u Zlína (dříve • formerly Lešná u Gottwaldova)


Zoologická zahrada a zámek Zlín
Zoo Zlín a Zámek Lešná
Zlín Zoological Garden and Castle • Zlín Zoo and Castle Lešná
předešlé názvy  •  former names
(CES) Zoopark (Zoopark a zámek • Zoo a zámek • Zoo) Lešná u Gottwaldova (Lešná Gottwaldov)
(ENG) Lešná u Gottwaldova (Lešná Gottwaldov) Zoopark (Zoopark and Castel • Zoo a Castle • Zoo)

(CES) Zoologická zahrada a zámek (Zoo) Lešná (Lešná u Zlína • Lešná Zlín)
(ENG) Lešná (Lešná u Zlína • Lešná Zlín) Zoological Garden and Castle (Zoo)
49°16'18"N, 17°42'54"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0009A
     
 
Lukovská 112
Zlín 12
763 14
CZECH REPUBLIC
 
+420 577914180
 
+420 577914053
 
office☼zoozlin.eu
 
www.zoolesna.cz ; www.zoozlin.eu
neoficiální stránky • unofficial site : www.zoo-lesna-zlin.cz
 
zoologická zahrada, která vznikla na základech soukromého chovu exotických zvířat hraběte Sailerna. Ten na Lešné choval bažanty již v roce 1804, později také koroptve a koně. V roce 1900 otevřel i přírodopisné muzeum se sbírkou 25.000 palearktických ptáků, 42.000 ptačích vajec a 10.000 kolibříků. V letech 1929 - 30 začal Josef Sailern chovat i exotická zvířata - jeleny, antilopy, jeřáby, emu a ve skleníku exotické ptáky (hlavně andulky, snovače a pěnkavy). V roce 1939 se rozvoj soukromé zoo zastavil, kvůli smrti Josefa Sailerna a začátku 2. světové války. Po válce v roce 1945 byl celý areál i se zámkem zestátněn a v roce 1948 byla zoo otevřena pro veřejnost (administrativně byla zoo uznána v roce 1953). Nejprve jako zoopark, později již jako zoo, která se dynamicky vyvíjela. Přibývali pavilony i zvířata. V 90. letech pak začala rekonstrukce zámku a modernizace celé zoo, která byla geograficky rozčleněna podle kontinentů.
Dnes je Zlínská zoo jednou z nejlepších v republice, podle počtu návštěvníků je na 4. místě v ČR. Je zde množství nádherných pavilonů a expozic - např. pavilon Yucatan, sloninec, excelentní bazén lachtanů, Amazonie, naprosto dokonalá Etiopie, průchozí voliéra supů a mnohé další průchozí voliéry a výběhy...). Množství zajímavých zvířat - sloni, nosorožci, tapíři, primáti (gorily, chápani, chvostani, mangabejové, dželady, giboni, siamangové, malpy, lemuři, kotulové, kosmani, tamaríni...), šelmy (lvi, tygři, medvědi ušatí, pandy červené, psi hřívnatí, dingo pralesní, nosálové, mangusty...), lachtani, žirafy, zebry, antilopy (adaxi, buvolci, antilopy jelení, nilagu, vodušky...), lenochodi, mravenečníci, kapybary, kuandu, kasuáři, nandu Darwinův, bezpočet papoušků (např. 8 druhů arů, kakadu, nestor kea...), různí vodní ptáci (4 druhy ibisů, 4 druhy čápů, 3 druhy nesytů, 3 druhy kolpíků, pelikáni, 3 druhy plameňáků, ostnáci, ústřičníci, volavky, volavčíci, kladivouši, čáji a další vrubozobí...), 7 druhů jeřábů, seriamy, hoka, několik druhů pěvců, dravci (hadilovi, čimanga, kondoři, orli, 5 druhů supů...), 9 druhů zoborožců, 4 druhy turak, plazi (od hadů a želv až po ještěrky a krokodýly či aligátory), několik obojživelníků a ryb.

zoological garden, which was established on the base of a private breeding of exotic animals of Count Sailern. He bred pheasants in Lešná already in 1804, later also partridges and horses. In 1900, he opened a Natural History Museum with a collection of 25,000 Palaearctic birds, 42.000 bird eggs and 10,000 hummingbirds. Since years 1929 - 30, Josef Sailern began to breed also exotic animals - deer, antelopes, cranes, emus and exotic birds (mainly budgies, weavers and finches) in a glasshouse. In 1939, the development of the private zoo stopped due to the death of Josef Sailern and to the beginning of the WWII. After the war, in 1945, the whole area including the castle was nationalized and the zoo was opened to the public in 1948 (administratively the zoo was recognized in 1953). First as a zoopark, later as the zoo, which dynamically developed. Pavilions and also animals were added. In the 90s, the reconstruction of the castle and modernization of whole zoo began. The zoo was geographically divided by continents.
Today's Zlín Zoo is one of the best in the country, it is on the 4th place in Czech republic according to the number of visitors. There is number of beautiful pavilions and exhibitions - eg. the pavilion Yucatan, elephant house, excellent pool of sea lions, Amazonia, completly perfect Ethiopia, walk-through aviary of vultures and many others walk-through aviaries and enclosures...). Number of interesting animals - elephants, rhinoceros, tapirs, primates (gorillas, spider monkeys, sakis, mangabeys, geladas, gibbons, siamangs, capuchins, lemurs, squirrel monkeys, marmosets, tamarins...), carnivores (lions, tigers, Asiatic black bears, red pandas, maned wolves, New Guinea singing dogs, coatis, mangooses...), sea lions, giraffes, zebras, antelopes (addax, blesbok, blackbuck, nilagi, lechwe...), sloths, anteaters, capybaras, Brazilian porcupines, cassowary, lesser rhea, numerous parrots (eg. 8 species of macaws, cockatoos, kea...), various water birdsl (4 species of ibises, 4 species of storks, 3 species of tropical storks - Mycteria, 3 species of spoonbills, pelicans, 3 species of flamingos, jacanas, oystercatchers, herons, boatbills, hammerkops, screamers and other waterfowls...), 7 species of cranes, seriamas, currasows, several species of song birds, raptors (secretary birds, caracaras, eagles, 6 species of vultures and griffons...), 9 species of hornbills, 4 species of turacos, reptiles (from snakes and tortoises to lizards and crocodiles or alligators), several amphibians and fish.

vláček, obchody se suvenýry; dětské hřiště, lanové centrum, jízda na velbloudech a ponících, komentované krmení, zámek, zámecký park, množství rostlin (více než 1160 druhů)
mini-train, souvenir shops; children's playground, ropes course, camel and pony riding, commented feeding, castle, castle park, numerous plants (more than 1160 species)

5 restaurací
5 restaurants

květen 1948 - zoo, ale již předtím soukromý chov exotických zvířat hraběte Josefa Seilerna (cca od 1929 - 30)
May 1948 - zoo, but already before that private breeding of exotic animals of Count Joseph Seilern (cca since 1929 - 30)

městská se zoo licencí MŽP
municipal with a zoo licence of Ministry of Environment

52 ha

 
1) Historický přehled Lešenského areálu; Historical summery of Lešná compound
2) Stručně o zoo

4 / 22 14 / 216 12 / 170 215 / 1311
(31.12.2013)
17 / 64 115 / 594 53 / 245
 
2018
2019
2018
2017
2017
2016
2013
  2011
2009
2008
2005
~ 2003
~ 2001
1995
  ~1993
~ 1990
1988
1979
1966
   


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 24.06. 2011 (Video: 11 min 14 sec)
Image 1 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011 (Video: 11 min 14 sec)
Roman Hynek, 24.06. 2011 (Video: 11 min 14 sec)
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 2 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 3 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 4 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 5 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 6 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 7 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 8 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 9 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 10 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 11 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 12 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 13 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 14 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 15 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 16 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 17 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 18 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 19 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 20 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 21 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 22 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 23 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 24 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 25 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 26 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 27 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 28 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 29 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 30 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 31 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 32 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 33 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 34 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 35 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 36 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 37 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 38 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 39 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 40 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 41 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 42 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 43 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 44 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 45 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 46 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 47 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 48 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 49 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 50 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 51 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 52 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 53 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 54 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 55 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 56 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 57 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 58 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 59 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 60 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 61 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 62 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 63 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 64 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 65 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 66 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 67 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 68 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 69 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 70 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 71 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 72 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 73 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 74 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 75 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 76 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 77 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 78 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 79 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 80 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 81 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 82 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 83 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 84 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 85 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 86 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 87 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 88 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 89 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 90 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 91 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 92 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 93 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 94 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 95 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 96 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 97 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 98 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 99 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 100 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 101 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 102 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 103 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 104 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 105 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Image 106 of 235
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 24.06. 2011
Roman Hynek, 29.05. 2013
Image 107 of 235
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Image 108 of 235
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Image 109 of 235
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Image 110 of 235
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Image 111 of 235
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Image 112 of 235
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Image 113 of 235
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Image 114 of 235
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Image 115 of 235
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Image 116 of 235
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Image 117 of 235
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Image 118 of 235
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Image 119 of 235
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Image 120 of 235
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Image 121 of 235
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Image 122 of 235
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Image 123 of 235
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Image 124 of 235
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Image 125 of 235
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Image 126 of 235
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Image 127 of 235
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Image 128 of 235
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Image 129 of 235
Roman Hynek, 29.05. 2013
Roman Hynek, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 130 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 131 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 132 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 133 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 134 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 135 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 136 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 137 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 138 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 139 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 140 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 141 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 142 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 143 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 144 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 145 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 146 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 147 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 148 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 149 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 150 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 151 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 152 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 153 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 154 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 155 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 156 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 157 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 158 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 159 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 160 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 161 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 162 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 163 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 164 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 165 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 166 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 167 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 168 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 169 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 170 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 171 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 172 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 173 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 174 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 175 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 176 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 177 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 178 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 179 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 180 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 181 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 182 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 183 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 184 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 185 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 186 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 187 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 188 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 189 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 190 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 191 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 192 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 193 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 194 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 195 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 196 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 197 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 198 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 199 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 200 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 201 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 202 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 203 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 204 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 205 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 206 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 207 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 208 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 209 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 210 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 211 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 212 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 213 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 214 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 215 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 216 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 217 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 218 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 219 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 220 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 221 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 222 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 223 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Image 224 of 235
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Alex Kantorovich, 29.05. 2013
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Image 225 of 235
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Image 226 of 235
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Image 227 of 235
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Image 228 of 235
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Image 229 of 235
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Image 230 of 235
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Image 231 of 235
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Image 232 of 235
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Image 233 of 235
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Image 234 of 235
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Image 235 of 235
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013
Mojmír Sedláček, 13.08. 2013

  Stránka vytvořena 23.07. 2011 Poslední úprava 17.10. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.