!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Zvole

Zvole nad Pernštejnem  Swolla


Western městečko Šiklův Mlýn
Western City Šikl's Mill
49°28'36"N, 16°09'55"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-CZ-XX-0032B
     
 
Zvole 49
Zvole nad Pernštejnem
592 56
CZECH REPUBLIC
 
+420 566567400
 
N/A
 
info☼western.cz
western☼western.cz
 
www.western.cz/...

populární Westernové městečko, jehož nedílnou součástí je minizoo - bizoni, skotský skot náhorní, krávy, lamy, kozy, prasata, koně, poníci, mufloni, daňci, paovce, mývali, dikobrazi, bažanti, pávi, labutě, krkavci, supi, želvy atd.

popular Western Town, whose an integral part is the mini-zoo - bisons, highland cattles, cows, llamas, goats, pigs, horses, ponies, moufflons, fallow deer, Barbary sheep, raccoons, porcupines, pheasants, peacocks, swans, ravens, vultures, tortoises etc.

obchod se suvenýry; množství atrakcí, např. půjčovna historických (westernových) kostýmů, Rodeo zóna, Millitary zóna, Off-road zóna, přírodní koupaliště, paintball, ubytování atd.
PRO PLACENÍ VĚTŠINY ATRAKCÍ V PARKU JE TŘEBA VYMĚNIT "BEAVER DOLARY" (výměna v bance v parku)

souvenir shop, numerous attractions, eg. rental of history (western) costumes, Rodeo zone, Millitary zone, Off-road zone, natural swimming pool, paintball, accommodation etc.
FOR PAYMENT OF MOST OF ATTRACTIONS IN THE PARK IT IS NECESSARY TO EXCHANGE "BEAVER DOLLARS" (exchange in bank in the park)

restaurace, saloony, hotely, kiosky atd.
restaurants, saloons, hotels. kiosks etc.

1989 - 1993: krátkodobé sezónní akce (po skončení je vše demontováno); 1994 - 1995: krátkodobé sezónní akce již ve stabilním areálu, od 1996 již plný provoz; zoo - ?

1989 - 1993: short-term seasonal events (after the event everything is removed); 1994 - 1995: short-term seasonal events already in the permanent area, since 1996 already full operating, the zoo -?

soukromé (Libor Šikl)
private (Libor Šikl)

N/A

N/A
 
1) Stručně o Western městečku

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2013
2011
2007
       


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 28.07. 2007 (Video: 1 min 19 sec)
Image 1 of 22
Roman Hynek, 28.07. 2007 (Video: 1 min 19 sec)
Roman Hynek, 28.07. 2007 (Video: 1 min 19 sec)
Roman Hynek, 28.07. 2007
Image 2 of 22
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Image 3 of 22
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Image 4 of 22
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Image 5 of 22
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Image 6 of 22
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Image 7 of 22
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Image 8 of 22
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Image 9 of 22
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Image 10 of 22
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Image 11 of 22
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Image 12 of 22
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 28.07. 2007
Roman Hynek, 03.07. 2013
Image 13 of 22
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Image 14 of 22
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Image 15 of 22
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Image 16 of 22
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Image 17 of 22
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Image 18 of 22
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Image 19 of 22
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Image 20 of 22
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Image 21 of 22
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013
Image 22 of 22
Roman Hynek, 03.07. 2013
Roman Hynek, 03.07. 2013

  Stránka vytvořena 08.05. 2011 Poslední úprava 07.07. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.