!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Obůrka Klopotov
 
     
  Stručně o Obůrce  
            Poměrně malá ukázková obůrka ležící v malebném Klopotovském údolí podél Bohdašínského potoka... Vznikla v rámci rozvoje turistického ruchu, tedy výhradně pro rekreační a turistické (nikoli myslivecké) účely. Z toho důvodu byl také později pozemek vyjmut z honitby.
           Její zrod byl jaksi etapový - v první fázi to byl jen výběh divočáků (říjen 2003), hned na jaře následujícího roku byl výběh rapidně zvětšen do podoby dvojvýběhu - dva propojené / oddělitelné výběhy nestejných velikostí - menší s vyhlídkou je u návštěvnické cesty a několikanásobně větší hned za ním do svahu směrem k silnici. V rámci zvětšování výběhu byly podél cesty rozmístěny i návštěvnické doplňky - lavičky, pikniková místa, informační koutek atd. V dalších dvou letech byla postavena voliéra divokých krocanů, bažantů zlatých orebic horských (ty zde již nejsou), holubů doupňáků a hřivnáčů a o kousek dále velký výběh jelenů a srnců, který s nimi obývají i krocani a králíci. I tento výběh byl následně mnohonásobně zvětšen. Dnes je z něj snad čtyřvýběh (ne-li více). Hlavní část je hned u cesty, opatřená krmelcem seníkem a taktéž vyhlídkou, další výběhy z něj vybíhají do stráně i podél návštěvnické trasy, ovšem již do lesa dále od cesty.
           V původním plánu obůrky byl i chov daňků a muflonů - pokud bude trend postupného zrodu pokračovat, je možné, že přibudou i tyto druhy. Tak či tak místní sem rádi chodí i za současného stavu - odpočívat, krmit divočáky, či místní celebritu jelena Matěje nebo v rámci výletu po žlutých značkách vedoucích přes obůrku dále k Čertově díře (pseudojeskyně), Čertově šlápotě (otisk čertovského kopyta na balvanu), Lesníkově studánce, Mertově díře (štola) až do Slavoňova k historickému dřevěnému kostelíku Sv. Jana Křtitele ze 14. století. Nutno podotknout, že právě ta turistická trasa a množství památek v samotném Novém Městě je důvodem, proč obůrku nenavštěvují jen místní, ale také turisté ze širšího okolí.
          Obůrka sice není vybavená žádným občerstvením apod., ale po celé trase jsou lavičky a několik piknikových míst se stoly, ohništi atd. - všechny v krásném prostředí a většina z nich přímo na břehu potoka, kde je možné pozorovat i divoké kachny.
 

Autor: Roman HYNEK (2014)

 
   
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.