!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bechyně
Zámecká Minizoo Bechyně
 
Mini-zoo of Bechyně Manor


několik zvířat v zámeckém příkopu - kamerunské kozy, psi, pávi a asi 5 - 6 druhů papoušků
- malé, málo zvířat - druhů i kusů, nezoologický účel chovu

several animals in the manor moat - pygmy goats, dogs, peacocks and about 5 - 6 species of parrakeets and parrots
- small, few animals - species and also specimens, non zoological purpose of the keeping


www.panstvi-bechyne.cz/...

 
 
Bílina
 

Bilin

Zookoutek na Kyselce
 
Zookoutek Bílina Zoo-corner (Mini-zoo) on Kyselka; Bílina Zoo-corner

jen kamerunské kozy (původně také ovce vřesovištní)
- malé, málo zvířat - druhů i kusů, nezoologický účel chovu

Cameroon pygmy goats only (originally also German Grey Heath sheep)
- small, few animals - species and also specimens, non zoological purpose of the keeping
 
 
Brno
 

Brünn

Mini zoo Eldorádo


maličká minizoo oddychového centra Eldorádo - jen poník, osli, kamerunské kozy, andulky, ryby a želvy
- málo kusů i druhů zvířat, nezoologický účel chovu

tiny mini-zoo of ​​Eldorádo relaxation centre - a pony, donkeys, Cameroon pygmy goats, budgies, fish and turtles
- few animal specimens and also species, non zoological purpose of the keeping


www.eldorado-brno.cz/..

 
 
Brno
 

Brünn

Obora Holedná
 
Minizoo Jundrov • Zookoutek pod Kohoutovicemi
Game-preserve Holedná • Zoo-corner below Kohoutoviceačkoli je zařízení většinou nazýváno Minizoo Jundrov, jedná se o běžnou oboru (327 ha) s volně žijícími zvířaty - jeleni evropští, jeleni Dybowského, srnci, daňci (i bílí), mufloni... Jen divočáci jsou ve výběhu
- málo druhů zvířat, nezoologický účel chovu (myslivecký způsob), neexpoziční, žádná doplňková zařízení (restaurace, WC atd.)

although the facility is usually called Minizoo Jundrov, it is a normal deer park or preserve (327 ha) with free roaming animals - red, Dybowski's, roe and fallow deer (including white), moufflons... Only wild boars are in the enclosure
- few animal species, non zoological purpose of the keeping (game / hunting way), non exposure, no additional facilities (restaurant, WC etc.)

www.lesymb.cz/...

Roman Hynek, 05.05. 2011
Image 1 of 5
Roman Hynek, 05.05. 2011
Roman Hynek, 05.05. 2011
Roman Hynek, 05.05. 2011
Image 2 of 5
Roman Hynek, 05.05. 2011
Roman Hynek, 05.05. 2011
Roman Hynek, 05.05. 2011
Image 3 of 5
Roman Hynek, 05.05. 2011
Roman Hynek, 05.05. 2011
Roman Hynek, 05.05. 2011
Image 4 of 5
Roman Hynek, 05.05. 2011
Roman Hynek, 05.05. 2011
Roman Hynek, 05.05. 2011
Image 5 of 5
Roman Hynek, 05.05. 2011
Roman Hynek, 05.05. 2011
 
 
Bublava
 

Schwaderbach

Záchranná stanice Drosera
 
Rescue Station Drosera


před areálem záchranné stanice je "expoziční část", je to však jen asi 6 obyčejných klecí s trvalými hendikepy
- malé - málo zvířat, neexpoziční

in front of area of the Rescue station there is "exposition part", however it is only about 6 cages of permanently disabled animals
- small - few animals, non exposure


www.droserabublava.cz

Roman Hynek, Roman Hynek, 04.09. 2012 (Video: 0 min 46 sec)
Image 1 of 10
Roman Hynek, Roman Hynek, 04.09. 2012 (Video: 0 min 46 sec)
Roman Hynek, Roman Hynek, 04.09. 2012 (Video: 0 min 46 sec)
Roman Hynek, 04.09. 2012
Image 2 of 10
Roman Hynek, 04.09. 2012
Roman Hynek, 04.09. 2012
Roman Hynek, 04.09. 2012
Image 3 of 10
Roman Hynek, 04.09. 2012
Roman Hynek, 04.09. 2012
Roman Hynek, 04.09. 2012
Image 4 of 10
Roman Hynek, 04.09. 2012
Roman Hynek, 04.09. 2012
Roman Hynek, 04.09. 2012
Image 5 of 10
Roman Hynek, 04.09. 2012
Roman Hynek, 04.09. 2012
Roman Hynek, 04.09. 2012
Image 6 of 10
Roman Hynek, 04.09. 2012
Roman Hynek, 04.09. 2012
Roman Hynek, 04.09. 2012
Image 7 of 10
Roman Hynek, 04.09. 2012
Roman Hynek, 04.09. 2012
Roman Hynek, 04.09. 2012
Image 8 of 10
Roman Hynek, 04.09. 2012
Roman Hynek, 04.09. 2012
Roman Hynek, 04.09. 2012
Image 9 of 10
Roman Hynek, 04.09. 2012
Roman Hynek, 04.09. 2012
Roman Hynek, 04.09. 2012
Image 10 of 10
Roman Hynek, 04.09. 2012
Roman Hynek, 04.09. 2012
 
 
Bystrovany
 

Bystrowan

Arboretum Horizont


na internetu existuje několik informací o minizoo Arboreta Horizont - ve skutečnosti jde o jeden malý výběh kašmírských koz (dříve i lama), malou voliéru andulek a koi Kapry v jezírku
- malé, málo zvířat

on the internet there exist several information about mini-zoo of Arboretum Horizont - in fact it is one small enclosure of Cashmere goats (formerly also llama), small aviary of budgies and koi carps in pool
- small, few animals

www.prirodniraj.cz

arboretum_horizont
Image 1 of 1
 
 
Dolní Rožínka
 

Unter Rosinka ; Unter Rozinka

Krokodýl Park
 
Crocodile Park


tématický krokodýlí park - jen dva živí aligátoři
- málo druhů i kusů zvířat

theme crocodile park - two live alligators only
-  few animal species and also specimens


www.western.cz/...

 
 
Hertvíkovice
Minizoo Hertvíkovice

na internetu je několik zmínek o této minizoo, ve skutečnosti je to však jen soukromý chov (puma, nosál, agamy, 2 druhy krajt, anakondy)

on the Internet are a few notes about this mini-zoo, in fact it is a private breeding (cougar, coati, agama, 2 species of pythons, anacondas)
 
 
Hluboká nad Vltavou
 

Frauenberg

historicky • historiclly: Wroburch, Froburg, Fronburg

Akvárium zámku Ohrada
 
Aquarium of Ohrada Chateau

součástí Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na Zámku Ohrada jsou od roku 2015 i sladkovodní akvária
- malé, málo zvířat - jen 4 nádrže 500 - 1500 l

freshwater aquariums are part of the Museum of Forestry, Hunting and Fishing at Ohrada Chateau since 2015
- small, few animals - only 4 tanks 500 - 1500 l
Radim Šebesta, 06.10. 2018
Image 1 of 6
Radim Šebesta, 06.10. 2018
Radim Šebesta, 06.10. 2018
Radim Šebesta, 06.10. 2018
Image 2 of 6
Radim Šebesta, 06.10. 2018
Radim Šebesta, 06.10. 2018
Radim Šebesta, 06.10. 2018
Image 3 of 6
Radim Šebesta, 06.10. 2018
Radim Šebesta, 06.10. 2018
Radim Šebesta, 06.10. 2018
Image 4 of 6
Radim Šebesta, 06.10. 2018
Radim Šebesta, 06.10. 2018
Radim Šebesta, 06.10. 2018
Image 5 of 6
Radim Šebesta, 06.10. 2018
Radim Šebesta, 06.10. 2018
Radim Šebesta, 06.10. 2018
Image 6 of 6
Radim Šebesta, 06.10. 2018
Radim Šebesta, 06.10. 2018
 
 
Hodoňovice
 

Swermwermsdorf ; Hodonowitz

dříve • previously: Hodonovice
někdy se uvádí Baška (Hodoňice jsou administrativně součástí Bašky, která vznikla v roce 1960 sloučením samostatných obcí Hodoňovice, Baška a Kunčičky u Bašky) • sometimes Baška is mentioned (Hodoňovice is administratively part of Baška, which was created in 1960 by unification of independent villages of Hodoňovice, Baška and Kunčičky u Bašky)

Z-O-O Lašský dvůr
 
(Z-O-O = Zastav se - Objednej si - odpočiň si)
Z-O-O Lašský dvůr (Z-O-O is abreviation of Stop - Order - Have a rest; Lašský dvůr = Lachian yard)


sezónní rychlé občerstvení (kiosek se zahrádkou) s vlastní maličkou "mikro zoo" - malý výběh koz, 4 voliéry nosálů, mývalů a mini prasat, volně slepice, vodní drůbež, vodní želvy, kočky, psi, několik klecí s menšími zvířaty (ježci, fretky, burunduci, osmáci...).
- málo kusů i druhů zvířat, nezoologický účel chovu (více méně zájmový amatérský chov, či spíše "dekorace" rychlého občerstvení)

seasonal fast food (a kiosk with a garden) with own tiny "micro zoo" - small enclosure of goats, 4 aviaries of coatis, raccoons and mini pigs, free roaming chickens, waterfowl, water turtles, cats, dogs, several cages with smaller animals (hedgehogs, ferrets, chipmunks, degus...).
- few animal specimens and also species, non zoological purpose of the keeping (more or less amateurish hobby breeding, or rather "decoration" of the fast food)

 

www.lassky-dvur.cz

Roman Hynek 09.06. 2015 (Video: 1 min 14 sec)
Image 1 of 17
Roman Hynek 09.06. 2015 (Video: 1 min 14 sec)
Roman Hynek 09.06. 2015 (Video: 1 min 14 sec)
Roman Hynek 09.06. 2015
Image 2 of 17
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Image 3 of 17
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Image 4 of 17
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Image 5 of 17
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Image 6 of 17
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Image 7 of 17
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Image 8 of 17
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Image 9 of 17
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Image 10 of 17
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Image 11 of 17
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Image 12 of 17
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Image 13 of 17
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Image 14 of 17
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Image 15 of 17
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Image 16 of 17
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
Image 17 of 17
Roman Hynek 09.06. 2015
Roman Hynek 09.06. 2015
 
 
Holice
 

Holitz

† Zoo Holice

v bývalém zařízení zvaném "Zoo Holice" byly jen 3 mývali - žádná jiná zvířata

in former facility called "Holice Zoo", there were 3 raccoons only - no other animal
 
 
Horažďovice
 

Horaschdowitz

Přírodovědná stanice Horažďovice
 
Horažďovice Natural Science Station


přírodovědná stanice Domu dětí a mládeže Horažďovice - množství terárií, ale i venkovní výběhy především domácích zvířat. Poměrně dost druhů i kusů zvířat, ovšem neexpoziční - účelové zařízení (pro manipulaci dětí se zvířaty).
 
natural science station of Horažďovice House of Children and Youth - numerous terrariums, but also outdoor enclosures especially of domestic animals. Quite rather species and specimens of animals, but non-exposure - purpose-built facility (for handling of children with animals).


 www.stanice.estranky.cz

Roman Hynek, 13.08. 2011 (Video: 0 min 30 sec)
Image 1 of 13
Roman Hynek, 13.08. 2011 (Video: 0 min 30 sec)
Roman Hynek, 13.08. 2011 (Video: 0 min 30 sec)
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 2 of 13
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 3 of 13
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 4 of 13
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 5 of 13
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 6 of 13
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 7 of 13
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 8 of 13
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 9 of 13
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 10 of 13
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 11 of 13
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 12 of 13
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 13 of 13
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
 
 
Horní Kalná
 

Ober Kalna

Minizoo Nový Texas


údajná minizoo Country areálu Nový Texas, ve skutečnosti několik příšerných výběhů s vietnamskými prasaty a podle internetu i pštrosy, ovcemi, kozami a kolouchem
- málo druhů zvířat, nezoologický účel chovu, neexpoziční

alleged mini-zoo of Country areál Nový Texas (Country area NewTexas), in fact, a few terrible enclosures of pot-bellied pigs and (according to the Internet) also ostriches, sheep, goats and fawn
- few animal species, non zoological purpose of the keeping, non exposure

www.novytexas.cz/...

Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 1 of 4
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 2 of 4
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 3 of 4
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 4 of 4
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
 
 
Hřiště
 

Spieldorf

některé zdroje uvádí Přibyslav (Hřiště je administrativně součástí Přibyslavi) • some sources mention Přibyslav (Hřiště is administratively part of Přibyslav)

Obora Volský žlab
 
Deer park (Game enclosure) Volský žlab


demonstrační obora - částečně výzkumná (testování veterinárních preparátů) a částečně lovná - 6 chovných částí, karanténa a 1 lovná část. Daňci jeleni evropští, jeleni Dybowského, mufloni, kozy bezoárové a divocí krocani
- nezoologický účel chovu - více méně klasická obora

demonstration deer park - part is for research (testing of veterinary drugs) and part is for hunting - 6 breeding parts, quarantine, and one hunting part. Fallow, red and Dybowski's deer, moufflons, wild goats and wild turkeys
- non zoological purpose of the breeding - more or less classical deer (game) park

www.kbukovjan.sweb.cz

 
 
Kadaň
 

Kaaden

Teraristika Kadaň
 
Tarakadaň
Kadaň Terraristics


Teraristický kroužek DDM Šuplík - poměrně mnoho (i zajímavých) druhů plazů, obojživelníků a bezobratlých - okolo 40 druhů, avšak neexpoziční zařízení - pro účely zájmového kroužku

Terraristics circle of DDM Šuplík (House of Children and Youth) - quite a lot (and interesting) species of reptiles, amphibians and invertebrates - about 40 species, but non-exposure facility - for purpose of the hobby groupwww.terakadan.cz

Roman Hynek, 15.08. 2011 (Video: 1 min 13 sec)
Image 1 of 15
Roman Hynek, 15.08. 2011 (Video: 1 min 13 sec)
Roman Hynek, 15.08. 2011 (Video: 1 min 13 sec)
Roman Hynek, 15.08. 2011
Image 2 of 15
Roman Hynek, 15.08. 2011
Roman Hynek, 15.08. 2011
Roman Hynek, 15.08. 2011
Image 3 of 15
Roman Hynek, 15.08. 2011
Roman Hynek, 15.08. 2011
Roman Hynek, 15.08. 2011
Image 4 of 15
Roman Hynek, 15.08. 2011
Roman Hynek, 15.08. 2011
Roman Hynek, 15.08. 2011
Image 5 of 15
Roman Hynek, 15.08. 2011
Roman Hynek, 15.08. 2011
Roman Hynek, 15.08. 2011
Image 6 of 15
Roman Hynek, 15.08. 2011
Roman Hynek, 15.08. 2011
Roman Hynek, 15.08. 2011
Image 7 of 15
Roman Hynek, 15.08. 2011
Roman Hynek, 15.08. 2011
Roman Hynek, 15.08. 2011
Image 8 of 15
Roman Hynek, 15.08. 2011
Roman Hynek, 15.08. 2011
Roman Hynek, 15.08. 2011
Image 9 of 15
Roman Hynek, 15.08. 2011
Roman Hynek, 15.08. 2011
Roman Hynek, 15.08. 2011
Image 10 of 15
Roman Hynek, 15.08. 2011
Roman Hynek, 15.08. 2011
Roman Hynek, 15.08. 2011
Image 11 of 15
Roman Hynek, 15.08. 2011
Roman Hynek, 15.08. 2011
Roman Hynek, 15.08. 2011
Image 12 of 15
Roman Hynek, 15.08. 2011
Roman Hynek, 15.08. 2011
Roman Hynek, 15.08. 2011
Image 13 of 15
Roman Hynek, 15.08. 2011
Roman Hynek, 15.08. 2011
Roman Hynek, 15.08. 2011
Image 14 of 15
Roman Hynek, 15.08. 2011
Roman Hynek, 15.08. 2011
Roman Hynek, 15.08. 2011
Image 15 of 15
Roman Hynek, 15.08. 2011
Roman Hynek, 15.08. 2011
 
 
Karviná
 

Karwin  Karwina

dříve také Karvinná • formerly also Karvinná

Stanice mladých přírodovědců Karviná - Ráj
 
Karviná Station of Young Naturalists


poměrně velká Stanice mladých přírodovědců (asi jedna z největších v ČR) na velmi profesionální (vzdělávací) úrovni. Má množství kusů i druhů zvířat (hadi, ještěrky, želvy, žáby, bezobratlí, makaci, nosáli, stříbrné lišky, papoušci, bezpočet hlodavců atd.). Stanice je otevřena též pro veřejnost. Bohužel kromě malé části v zahradě (několik málo voliér a bazén želv), není příliš expoziční... Stanice je zařízena především pro účely práce s dětmi (což se výborně daří - SMP v Karviné má jednu z největších základen dětí ze všech podobných zařízení v republice). Expoziční zookoutek či terárium by této Stanici velmi slušel... třeba na to jednou přijdou i Karvinští radní a dočkáme se... Koneckonců, zookoutek už v Karviné býval...

relatively large Station of Young Naturalists (probably one of the largest in the country) of very professional (educational) level. It has a number of specimen and aslo species of animals (snakes, lizards, turtles, frogs, invertebrates, macaques, coatis, silver foxes, parrots, numerous rodents etc.). The station is also open to the public. Unfortunately, except for small parts in the garden (a few aviaries and turtles pool), is not so exposure... The station is furnished primarily for work with children (what is doing very well - SMP Karviná has one of the largest bases of children from all similar devices in the Czech republic). Exposure zoo-corner or terrarium would be very suited for this station ...maybe also Karviná councilors find this sometime and we will live to see... After all, the zoo-corner already existed in Karviná

www.prirodovedci.karvina.info

Roman Hynek, 09.08. 2011 (Video: 1 min 03 sec)
Image 1 of 16
Roman Hynek, 09.08. 2011 (Video: 1 min 03 sec)
Roman Hynek, 09.08. 2011 (Video: 1 min 03 sec)
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 2 of 16
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 3 of 16
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 4 of 16
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 5 of 16
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 6 of 16
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 7 of 16
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 8 of 16
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 9 of 16
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 10 of 16
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 11 of 16
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 12 of 16
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 13 of 16
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 14 of 16
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 15 of 16
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 16 of 16
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
 
 
Klatovy
 

Klattau

Zookoutek a stacionář zvířat a Handicapované zvěře
 
Zoo corner and a welfare institution for animals and handicapped wildlife


několik stálých domácích zvířat v zookoutku (poník, kamerunské kozy, pávy, bažanti) a dočasně handicapovaná zvířata
- malé, málo zvířat - druhů i kusů, nezoologický účel chovu

several permanent domestic animals in the mini-zoo (pony, pygmy goats, peacocks, pheasants) and temporarily handicapped animals
- small, few animals - species and also specimens, non zoological purpose of the keeping


www.cab.cz/...

 
 
Křišťanov
 

Christianberg

Obora praturů Křišťanov
 
Křišťanov Aurochs Game Park

jeden obrovský pastevní výběh (s elektrickým ohradníkem) pro stádo "praturů", tedy Heckova skotu a jeden menší s několika málo dalšími domácími kopytníky.
- neexpoziční

one large pasture enclosure (with electric fence) for herd of "aurochs", that means Heck cattle and one smaller for several few other domestic ungulates.
- non-exposure
Roman Hynek, 08.07. 2019 (Video: 01 min. 34 s.)
Image 1 of 15
Roman Hynek, 08.07. 2019 (Video: 01 min. 34 s.)
Roman Hynek, 08.07. 2019 (Video: 01 min. 34 s.)
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 2 of 15
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 3 of 15
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 4 of 15
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 5 of 15
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 6 of 15
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 7 of 15
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 8 of 15
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 9 of 15
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 10 of 15
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 11 of 15
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 12 of 15
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 13 of 15
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 14 of 15
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
Image 15 of 15
Roman Hynek, 08.07. 2019
Roman Hynek, 08.07. 2019
 
 
Kunice
Minizoo zámku Berchtold
 
Mini-zoo of Berchtold Manor


několik domácích zvířat v zámecké minizoo - slepice, kozy, několik plemen holubů, králíci apod.
- malé, málo zvířat - druhů i kusů, nezoologický účel chovu, neprofesionální

several domestic animals in the manor mini-zoo - hen, goats, several breeds of pigeon, rabbits etc.
-small, few animals - species and also specimens, non zoological purpose of the keeping, non professional


www.zamekberchtold.cz/...

Radim Šebesta, 31.05. 2016
Image 1 of 8
Radim Šebesta, 31.05. 2016
Radim Šebesta, 31.05. 2016
Radim Šebesta, 31.05. 2016
Image 2 of 8
Radim Šebesta, 31.05. 2016
Radim Šebesta, 31.05. 2016
Radim Šebesta, 31.05. 2016
Image 3 of 8
Radim Šebesta, 31.05. 2016
Radim Šebesta, 31.05. 2016
Radim Šebesta, 31.05. 2016
Image 4 of 8
Radim Šebesta, 31.05. 2016
Radim Šebesta, 31.05. 2016
Radim Šebesta, 31.05. 2016
Image 5 of 8
Radim Šebesta, 31.05. 2016
Radim Šebesta, 31.05. 2016
Radim Šebesta, 31.05. 2016
Image 6 of 8
Radim Šebesta, 31.05. 2016
Radim Šebesta, 31.05. 2016
Radim Šebesta, 31.05. 2016
Image 7 of 8
Radim Šebesta, 31.05. 2016
Radim Šebesta, 31.05. 2016
Radim Šebesta, 31.05. 2016
Image 8 of 8
Radim Šebesta, 31.05. 2016
Radim Šebesta, 31.05. 2016
 
 
Letovice
 

Lettowitz

Zámecká mini zoo koutek Letovice
 
Letovice Castle Mini-zoo-cornerna mnohých internetových stránkách jsou zmínky o Mini zoo koutku na Letovickém zámku, ve skutečnosti však jsou zde dvě voliéry s "domácími" papoušky a okrasnými kury,  několik málo koz a ovcí a v parku pávi. Zámek je od roku 2004 v soukromém vlastnictví a na oficiálních stránkách se píše "budujeme Mini zoo koutek"... - zprovozněn měl být od sezóny 2011 a v plánu byly i lamy, daňci, pštrosi, snad i medvědi atd. - třeba zde někdy bude skutečný zookoutek, ovšem zatím není.

on numerous web pages are mentioned the Mini-Zoo-corner of Letovice castle, but in fact there are two aviaries with "domestic" parrots and ornamental fowl, several few goats and sheep and peacocks in the park . Since 2004 the castle is privately owned and in the official website is written "we are building a Mini-Zoo-corner" ... - had to be operational since the 2011 season and planned were also llamas, fallow deer, ostriches, may be also bears etc. - perhaps sometime a true mini-zoo will be there, but not yet.

www.zamekletovice.cz

Roman Hynek, 10.09. 2011 (Video: 0 min 31 sec)
Image 1 of 7
Roman Hynek, 10.09. 2011 (Video: 0 min 31 sec)
Roman Hynek, 10.09. 2011 (Video: 0 min 31 sec)
Roman Hynek, 10.09. 2011
Image 2 of 7
Roman Hynek, 10.09. 2011
Roman Hynek, 10.09. 2011
Roman Hynek, 10.09. 2011
Image 3 of 7
Roman Hynek, 10.09. 2011
Roman Hynek, 10.09. 2011
Roman Hynek, 10.09. 2011
Image 4 of 7
Roman Hynek, 10.09. 2011
Roman Hynek, 10.09. 2011
Roman Hynek, 10.09. 2011
Image 5 of 7
Roman Hynek, 10.09. 2011
Roman Hynek, 10.09. 2011
Roman Hynek, 10.09. 2011
Image 6 of 7
Roman Hynek, 10.09. 2011
Roman Hynek, 10.09. 2011
Roman Hynek, 10.09. 2011
Image 7 of 7
Roman Hynek, 10.09. 2011
Roman Hynek, 10.09. 2011
 
 
Libčany
 

Libčan

Mini Bonsai zoo


hezká, ale příliš malá "minizoo" Bonsai´centra - čtyři voliéry a tři mini výběhy - muntžaci, slepice, kachny, králíci, morčata, burunduci, sojky, koi kapři a v prodejně amazoňan
- velmi malé, málo druhů zvířat

nice, but too small "mini zoo" of Bonsai centre - four aviaries and three mini-enclosures - muntjacs, chickens, ducks, rabbits, guinea pigs, Siberian chipmunks, jays, koi karps and Amazon in the store
- very small, few animal species

www.bonsaicentrum.cz/...

Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 1 of 8
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 2 of 8
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 3 of 8
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 4 of 8
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 5 of 8
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 6 of 8
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 7 of 8
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 8 of 8
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
 
 
Líska
 

Haasel ; Hasel

některé zdroje uvádí Česká Kamenice (Líska je administrativně součástí České Kamenice) • some sources mention Česká Kamenice (Líska is administratively part of Česká Kamenice)

Zoo koutek Bábinka
 
Zoo corner Granny


údajný zookoutek Chaty Bábinka, ve skutečnosti jen několik alpak (různých barev), ovcí a mývali, Dříve ještě lamy, veverky a želvy nádherné

alleged zoo corner of Cottage Granny, in fact, only a several alpacas (of various colors), sheep and raccoons. Previously also llamas squirrels and red-eared slider tortoises
www.chatababinka.eu

Roman Hynek, 22.04. 2011 (Video: 1 min 03 sec)
Image 1 of 8
Roman Hynek, 22.04. 2011 (Video: 1 min 03 sec)
Roman Hynek, 22.04. 2011 (Video: 1 min 03 sec)
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 2 of 8
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 3 of 8
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 4 of 8
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 5 of 8
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 6 of 8
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 7 of 8
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 8 of 8
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
 
 
Mariánské Lázně
 

Marienbad

Obora Hvozd
 
Zookoutek Mariánské Lázně
Game enclosure (preserve) Deep forest • Mariánské Lázně Zoo-corner

Zookoutek Mariánské Lázně je uváděn na mnohých internetových stránkách, stejně jako v tištěných mapách, ve skutečnosti však jde o Oboru Hvozd - běžná obora s daňky
 
Mariánské Lázně Zoo-corner is mentioned on many websites, as well as in printed maps, but in reality it is Obora Hvozd (= Game enclosure or preserve Deep Forest) - an ordinary game park with fallow deer
Roman Hynek, 14.08. 2011 (Video: 0 min 49 sec)
Image 1 of 6
Roman Hynek, 14.08. 2011 (Video: 0 min 49 sec)
Roman Hynek, 14.08. 2011 (Video: 0 min 49 sec)
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 2 of 6
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 3 of 6
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 4 of 6
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 5 of 6
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 6 of 6
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
 
 
Náchod
Minizoo Dalen
 
Zookoutek Dalen
Zoo-corner Dalen


velmi maličké zařízení ve stylu Babiččin dvoreček, které provozuje jízdárna Dalen. 4 ohrádky pro poníka, kozy, miniprasata, kachny apod., holubník a voliéra drůbeže.
-málo zvířat - druhů i kusů, nezoologický účel chovu

very tiny facility in the style of Grandma's yard, which is operated by a Horse riding club Dalen. 4 small pens for pony, goats, mini-pigs, ducks etc., dovecote and aviary of fowls.
- few animals - species and also specimens, non zoological purpose of the breeding

www.dalen.mypage.cz

Roman Hynek, 05.10. 2011 (Video: 0 min 53 sec)
Image 1 of 8
Roman Hynek, 05.10. 2011 (Video: 0 min 53 sec)
Roman Hynek, 05.10. 2011 (Video: 0 min 53 sec)
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 2 of 8
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 3 of 8
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 4 of 8
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 5 of 8
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 6 of 8
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 7 of 8
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 8 of 8
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
 
 
Náchod
Obora "Zámecký kopec"
 
Game-preserve "Zámecký kopec" (=Manor Hill)

malá celkem nová obora (otevřená 28. června 2007) - založená na místě bývalého přírodního divadla a letního kina (hned vedle zámku) - jako ukázka lesních zvířat (daněk, muflon). Jeden velký výběh, cesta doprostřed na střechu bývalého divadla (dnes stáje a kryté dvorečky). Malý vchod, žádné vstupné. Podle plánu by v budoucnu měli přibýt i jeleni Dybowského a obora by měla sloužit jako zdroj živé zvěře pro další obory (v ČR a Polsku), ale hlavně jako zoopark pro děti a místní občany. V historii na stejném místě již zámecká obora byla.
-málo zvířat - druhů i kusů, nezoologický účel chovu (myslivecký způsob), neexpoziční (velký výběh jen částečně přístupný), žádná doplňková zařízení (restaurace, WC atd.)

small reasonably new deer park (opened June 28, 2007) - based on a place of the former open-air theatre nad cinema (next to the castle) - as an display of forest animals (fallow deer, moufflons). One big enclosure with path to the middle - onto the roof of the former theatre (now sheds and roofed backyard). Small entrance gate, no admission charge. In accordance with the plan there should be also Dybowski's deer in the future and the deer park should serve as a source of live animals for other similar facilities (in the Czech Republic and Poland), but mainly as a zoopark (mini zoo) for children and local residents. In the history some mansion's deer park have been in same place.
- few animals - species and also specimens, non zoological purpose of the keeping (game / hunting way), non exposure (large enclosure only partly accessible), no additional facilities (restaurant, WC etc.)
Roman Hynek, 12.10. 2010 Video: 1 min 42 sec)
Image 1 of 17
Roman Hynek, 12.10. 2010 Video: 1 min 42 sec)
Roman Hynek, 12.10. 2010 Video: 1 min 42 sec)
Roman Hynek, 12.10. 2010
Image 2 of 17
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Image 3 of 17
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Image 4 of 17
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Image 5 of 17
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Image 6 of 17
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Image 7 of 17
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Image 8 of 17
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Image 9 of 17
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Image 10 of 17
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Image 11 of 17
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Image 12 of 17
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Image 13 of 17
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Image 14 of 17
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Image 15 of 17
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Image 16 of 17
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
Image 17 of 17
Roman Hynek, 12.10. 2010
Roman Hynek, 12.10. 2010
 
 
Nepomuk
 

Pomuk

Zábavní park Nepomuk
 
Nepomuk Amusement park


velmi slabý zábavní park a na můj vkus za lichvářské ceny... Na mnoha internetových stránkách (a dříve i na oficiálních stránkách parku) je anoncována minizoo - ve skutečnosti jde o jednu voliéru se 3 makaky kápovými a jednoho volně pobíhajícího mladého emu
 
very poor amusement park and with usurious prices according to my taste... In many internet sites (and previously also in the official website of the park) there is announced the mini-zoo - in fact it is one aviary with 3 bonnet macaques and one free-running young emu


www.zabavniparknepomuk.cz

Roman Hynek, 13.08. 2011 (Video: 0 min 59 sec)
Image 1 of 12
Roman Hynek, 13.08. 2011 (Video: 0 min 59 sec)
Roman Hynek, 13.08. 2011 (Video: 0 min 59 sec)
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 2 of 12
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 3 of 12
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 4 of 12
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 5 of 12
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 6 of 12
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 7 of 12
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 8 of 12
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 9 of 12
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 10 of 12
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 11 of 12
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 12 of 12
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
 
 
Nové hrady
 

Neuschloss

Zámecká farma Nové hrady
 
Nové hrady Chateau farm


více méně obora jelenů a daňků
- neexpoziční, nezoologický účel chovu

more or less deer (game) park of fallow and red deer
- non-exposure, non-zoological purpose of breeding


www.nove-hrady.cz/..

 
 
Osek
 

Osek u Duchcova   Ossegg

Minifarma Dlouhá Louka
 
Minizoo Dlouhá Louka
Mini-farm / Mini-zoo Dlouhá Louka (=Long Meadow)


dětská farma s několika domácími zvířaty bývá často uváděna jako zoo
- málo zvířat - nezoologický účel chovu (hobby chov, ryze dětská farma), neexpoziční

Children's farm with several domestic animals is often mentioned as a zoo
-few animals - non zoological purpose of the keeping (hobby breeding, purely children's farm), non-exposure


www.minifarma.estranky.cz

 
 
Pokojovice
 

Pomuk

Zookontakt Rebeka Pokojovice
 
Pokojovice Zoocontact Rebeka


obnovené zařízení, které bývalo v Třebíčské nemocnici (viz. Zookoutek Rebeka Třebíč), nový Zookontakt však již není mini zoo, ale jen farma sloužící k hippoterapii a animoterapii.
 
restored facility that had been in the Třebíč hospital (see Zookoutek Rebeka Třebíč), however the new Zookontakt is not a mini zoo, but farm only which serves for hippotherapy animotherapy.


www.zookontakt.wz.cz ; www.facebook.com/...

Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 1 of 3
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 2 of 3
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
Image 3 of 3
Roman Hynek, 27.05. 2015
Roman Hynek, 27.05. 2015
 
 
Polná
 

Polna

Voliéry dravců na Zámku Polná
 
Raptors aviaries in Polná Chateau


na zámku Polná je voliéra dravců a sov, v létě se dokonce pořádají letové ukázky, ovšem jde o jedinou voliéru s asi 6 ptáky sedícími na sokolnických sedácích
- příliš malé, málo zvířat
 
at Polná chateau there is an aviary of birds of prey and owls, in the summer there are even flight demonstrations, but it is the only aviary with about 6 birds sitting on falconry seats
- too small, few animals

www.muzeum-polna.cz
Radim Šebesta, 15.08. 2018
Image 1 of 7
Radim Šebesta, 15.08. 2018
Radim Šebesta, 15.08. 2018
Radim Šebesta, 15.08. 2018
Image 2 of 7
Radim Šebesta, 15.08. 2018
Radim Šebesta, 15.08. 2018
Radim Šebesta, 15.08. 2018
Image 3 of 7
Radim Šebesta, 15.08. 2018
Radim Šebesta, 15.08. 2018
Radim Šebesta, 15.08. 2018
Image 4 of 7
Radim Šebesta, 15.08. 2018
Radim Šebesta, 15.08. 2018
Radim Šebesta, 15.08. 2018
Image 5 of 7
Radim Šebesta, 15.08. 2018
Radim Šebesta, 15.08. 2018
Radim Šebesta, 15.08. 2018
Image 6 of 7
Radim Šebesta, 15.08. 2018
Radim Šebesta, 15.08. 2018
Radim Šebesta, 15.08. 2018
Image 7 of 7
Radim Šebesta, 15.08. 2018
Radim Šebesta, 15.08. 2018
 
 
Praha
 

Prag Prague

Botanická zahrada Praha Trója
 
Fata Morgana
Prague-Troja Botanical Garden


ve skleníku Fata Morgana je obří akvárium (200 m3) , je zde údajně okolo 8000 ryb, ovšem akvárium primárně slouží pro pěstování podvodních rostlin, ryby jsou jen doplňkem. Konají se zde také sezónní (nestálé) výstavy motýlů.

in the Fata Morgana greenhouse there is a giant aquarium (200 m3), there is reportedly around 8000 fish, but the aquarium serves primarily for growing of underwater plants, fish are a supplement only. Also seasonal (non permanent) exhibitions of butterflies are held here.


www.botanicka.cz

 
 
Praha
 

Prag Prague

Botanická zahrada Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy
 
Botanical Garden Of Faculty of Natural Science of Charles Universityv botanické zahradě vznikla nová stálá výstava velkých papoušků (ary, kakaduové, amazoňani), ve skutečnosti to jsou však pouhé dvě voliéry (jedna velká a jedna malá). Krom papoušků je zde 5 malých obyčejných akvárií s běžnými akvarijními rybkami a v jezírku s viktorií královskou plave několik větších exotičtějších druhů ryb (arowana, anténovec, krunýřovec, sumeček, parmička, kančík) a v tropickém skleníku volně létají 3 druhy exotických pěvců (kruhoočka a kubánka)
- malé, málo zvířat - druhů i kusů,  nepříliš expoziční

new permanent exhibition of large parrots (macaw, cockatoos, amazons) was created in the Botanical garden, however in fact they are two aviaries only (one large and one small). In addition of the parrots here are 5 small common aquariums with ordinary aquarium fishes and in the pool of Victoria amazonica here swims several larger species of exotic fish (arowana, pirara, leopard-pleco, shark-catfish, bala shark, cichlid) and 3 species of exotic songbirds (white-eyes and grassquit) freely fly in tropical glasshouse
- small, few animals - species and also specimens, not too exposure

www.bz-uk.cz

Roman Hynek, 18.09. 2012 (Video: 2 min 11 sec)
Image 1 of 22
Roman Hynek, 18.09. 2012 (Video: 2 min 11 sec)
Roman Hynek, 18.09. 2012 (Video: 2 min 11 sec)
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 2 of 22
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 3 of 22
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 4 of 22
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 5 of 22
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 6 of 22
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 7 of 22
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 8 of 22
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 9 of 22
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 10 of 22
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 11 of 22
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 12 of 22
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 13 of 22
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 14 of 22
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 15 of 22
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 16 of 22
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 17 of 22
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 18 of 22
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 19 of 22
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 20 of 22
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 21 of 22
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
Image 22 of 22
Roman Hynek, 18.09. 2012
Roman Hynek, 18.09. 2012
 
 
Praha
 

Prag Prague

Lesopark Kamýk
 
Zoopark Kamýk
Kamýk Forestpark / Zoopark


Lesopark Kamýk je často nazýván Zoopark a také často bývá na internetu řazen mezi zoo, ve skutečnosti je však (u dětského hřiště) jen jeden malý výběh koz, kachen a holubů


The Kamýk Lesopark is often called Zoopark and also it used to be counted among a zoos, however in fact there (next to children's playground) is only one small enclosure of goats, ducks, pigeons


www.prahazelena.cz/...

Roman Hynek, 01.07. 2011 (Video: 0 min 55 sec)
Image 1 of 6
Roman Hynek, 01.07. 2011 (Video: 0 min 55 sec)
Roman Hynek, 01.07. 2011 (Video: 0 min 55 sec)
Roman Hynek, 01.07. 2011
Image 2 of 6
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Image 3 of 6
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Image 4 of 6
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Image 5 of 6
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Image 6 of 6
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
 
 
Praha
 

Prag Prague

Minizoo Stanice Přírodovědců Vinohrady
 
Mini-zoo of Vinohrady Naturalists Station


minizoo Stanice přírodovědců Vinohrady (DDM Prahy 2 ) - okolo 30 druhů terarijních zvířat a obyčejných papoušků
- neexpoziční (spíše klubovna), nezoologický účel chovu

mini-zoo of Vinohrady Naturalists Station (House of Children and Youth of Prague 2) - around 30 species terrarium animals and common parrots
- non-exposure (rather clubroom) non-zoological purpose of breeding


www.minizoo.cz

 
 
Praha
 

Prag Prague

Toulcův Dvůr
 
Toulcův Dvůr - Středisko ekologické výchovy hlavního města Prahy
Toulec's yard - Centre of ecological education of Prague capital


středisko ekologické výchovy se souborem unikátních historických budov, přírodním areálem a farmou (zvaná též zookoutek) - domácí zvířata (koně, krávy, kozy, ovce, prasata, husy, slepice a několik plemen králíků), pár "domácích" hlodavců (křečci, pískomilové, morčata...) a červené úžovky.
- malé, málo zvířat - druhů i kusů, nezoologický účel chovu (spíše hobby či farmový chov) - v mnoha případech neexpoziční

Centre of ecological education with a complex of unique historical buildings, nature area and the farm (called also mini-zoo) - domestic animals (horses, cows, goats, sheep, pigs, geese, hens and several breeds of rabbits), a couple of "domestic" rodents (hamsters, gerbils, guinea pigs...) and  corn snakes
- small, few animals - species and also specimens, non zoological purpose of the keeping (rather hobby or farm breeding) - in many cases non exposure

www.toulcuvdvur.cz/...

Roman Hynek, 01.07. 2011 (Video: 1 min 20 sec)
Image 1 of 18
Roman Hynek, 01.07. 2011 (Video: 1 min 20 sec)
Roman Hynek, 01.07. 2011 (Video: 1 min 20 sec)
Roman Hynek, 01.07. 2011
Image 2 of 18
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Image 3 of 18
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Image 4 of 18
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Image 5 of 18
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Image 6 of 18
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Image 7 of 18
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Image 8 of 18
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Image 9 of 18
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Image 10 of 18
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Image 11 of 18
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Image 12 of 18
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Image 13 of 18
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Image 14 of 18
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Image 15 of 18
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Image 16 of 18
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Image 17 of 18
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
Image 18 of 18
Roman Hynek, 01.07. 2011
Roman Hynek, 01.07. 2011
 
 
Praha
 

Prag Prague

Záchranná stanice pro zvířata v Jinonicích
 
Animal Rescue Centre in Jinonice

záchranná stanice bývá velmi často označována jako zoo, ovšem jde skutečně o záchrannou stanici, byť s mnoha exotickými zvířaty (např. dhoul, korsak, skunk, husa kuří atd.). Záchranná stanice je velmi kontroverzní zařízení s více než 500 zvířaty. Nakonec i lokace záchranné stanice je "kontroverzní. Stanice se několikrát stěhovala z Unhoště do Dolních Břežan, pak na Smíchov a poté do Jinonic a nakonec ještě na jiné místo v Jinonicích.
- nezoologický účel chovu, neexpoziční, nepříliš profesionální zázemí, chybí návštěvnický servis

The Rescue Centre is often referred as a zoo, but it is really a rescue station, albeit with many exotic animals (eg dhoul, corsac, skunk, Cape barren goose etc.). Rescue Centre is a very controversial facilities with more than 500 animals. Eventually, also the location of the rescue centre is "controversial. The station moved several times from the Unhoť to Dolní Břežany, then Smíchov and then to Jinonice and finaly to another place in Jinonice.
- non zoological purpose of the keeping, non-exposure, not so professional background, service for visitors missing
 
 
Praha
 

Prag Prague

Zookoutek Botič
 
Botič Zoo corner

více méně zájmový chov akvarijních a terarijních zvířat
- nezoologický účel chovu (spíše klubovna), neexpoziční

more or less hobby breeding of aquarium and terrarium animals
- non zoological purpose of the breeding (rather clubroom), non exposure
 
 
Praha
 

Prag Prague

Zookoutek Hostivař
 
Lesní minizoo Hostivař
Hostivař Zoo corner • Hostivař Forest Mini-zoo


hájovna se dvěma výběhy muflonů, koz a několik vodních ptáků na jezírku
- malé, málo zvířat - nezoologický účel chovu (hobby chov), neexpoziční, neprofesionální

gamekeeper's house with two enclosures of moufflons, goats and several waterfowls in the lake
- small, few animals - non zoological purpose of the keeping (hobby breeding), non-exposure, not professional


www.lesypraha.cz/...

 
 
Praha
 

Prag Prague

Zookoutek Kunratice
 
Lesní minizoo Kunratice
Kunratice Zoo corner • Kunratice Forest Mini-zoo


velmi malé zařízení u restaurace "U krále Václava IV." - jeden mini-výběh daňků a muflonů a několik klecí (asi 6) bažantů, králíků apod.
- malé, málo zvířat - druhů i kusů, nezoologický účel chovu (hobby chov), neexpoziční, neprofesionální

very small facility in restaurant "U krále Václava IV." - one mini-enclosure of fallow deer and moufflons and several cages (about 6) of pheasants, rabbits etc.
- small, few animals - species and also specimens, non zoological purpose of the keeping (hobby breeding), non-exposure, not professional


www.lesypraha.cz/...

 
 
Praha
 

Prag Prague

Zookoutek na Letné
 
Zoo corner in Letná


de facto zoo-kroužek - okolo 60 druhů akvarijních a terarijních zvířat
- nezoologický účel chovu (spíše klubovna se zájmovým chovem)

de facto zoo-club - around 60 species of aquarium and terrarium animals
- non zoological purpose of the breeding (rather clubroom with hobby breeding)


ww.zookoutek.ic.cz

 
 
Příbor
 

Freiberg in Mähren

Minizoo Příbor

naprosto neexpoziční - velký (pastevní) výběh (s elektrickým ohradníkem) - skotský náhorní skot, ovce ouessantské, lamy, osli...
- nezoologický účel chovu - spíše hospodářská farma.

absolutely non-exposure - large (grazing) enclosure (with electric fence) - highland cattle, Ouessant sheep, llamas, donkeys...
- Non-zoological purposes of breeding - rather agricultural farm.
 
 
Rožnov
 

Glashütte Rosenau

některé zdroje uvádí Český Rudolec (Rožnov je administrativně součástí Českého Rudolce) • some sources mention Český Rudolec (Rožnov is administratively part of Český Rudolec)

Bison Ranch Rožnov


komerční bizoní farma
- neexpoziční farmový chov, nezoologický účel chovu - hospodářská farma

commercial bison farm
- non-exposure farm breeding, non-zoological purpose of breeding - agricultural farm


www.bisonranch.cz

 
 
Rožnov pod Radhoštěm
 

Rosenau ; Rožnau

Zookoutek při SŠZePř Rožnov pod Rahoštěm
 
Zoo corner of SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm (Agricultural and Natural Science Secondary School)


školní minizoo s terarijními zvířaty
- neexpoziční (spíše klubovna), nezoologický účel chovu

school mini-zoo with terrarium animals
- non-exposure (rather clubroom) non-zoological purpose of breeding


www.minizoo-iguana.wz.cz

 
 
Rumburk
 

Rumburg

Natura Rumburk
 
Ekologické a rekreační středisko NATURA Rumburk
Ecological and Recreational Centre NATURA Rumburkneveřejné zařízení (sloužící jen pro školy v přírodě a dětské tábory) s několika zvířaty - jeden výběh jelenů lesních, sika a daňků a několik ohrad pro lamy, křížence prasete a divočáka, kozy, ovce, prasata atd.
- malé - málo druhů zvířat, nezoologický účel chovu, neexpoziční, neveřejné

a facility not for public (served only for "schools in nature" and "children's camps") with several animals - one enclosure of red, sika and fallow deer and several paddocks for llamas, a hybrid of a pig and wild boar, goats, sheep, pigs etc.
- small - few animal species, non zoological purpose of the keeping, non exposure, not for public

www.natura.regin.cz

Roman Hynek, 06.05. 2011 (Video: 0 min 29 sec)
Image 1 of 4
Roman Hynek, 06.05. 2011 (Video: 0 min 29 sec)
Roman Hynek, 06.05. 2011 (Video: 0 min 29 sec)
Roman Hynek, 06.05. 2011
Image 2 of 4
Roman Hynek, 06.05. 2011
Roman Hynek, 06.05. 2011
Roman Hynek, 06.05. 2011
Image 3 of 4
Roman Hynek, 06.05. 2011
Roman Hynek, 06.05. 2011
Roman Hynek, 06.05. 2011
Image 4 of 4
Roman Hynek, 06.05. 2011
Roman Hynek, 06.05. 2011
 
 
Ryžoviště
 

Braunseifen

dříve • formerly: Brunseif, Brunzejf

Zookoutek Ryžoviště
 
Ryžoviště Zoo-corner


nový maličký zookoutek, který vznikl ze staré stodoly - kozy, králíci, morčata, činčily, slepice, andulky, pávi, hrdličky...
- malé, málo zvířat - druhů i kusů, nezoologický účel chovu (hobby chov), neexpoziční, neprofesionální. Spíše klubovna než zoo.

new tiny mini-zoo, which was made from the old barn - goats, rabbits, guinea pigs, chinchillas, hen, budgies, peacocks, doves...
- small, few animals - species and also specimens, non zoological purpose of the keeping (hobby breeding), non-exposure, not professional. Clubhouse rather then a zoo.


www.ryzoviste.cz/...

 
 
Skalka
 

Stein

některé zdroje uvádí Cheb (Skalka je administrativně součástí Chebu) • some sources mention Cheb (Skalka is administratively part of Cheb)

Ekofarma a dětská zoo Stein
 
Minizoo Stein
Ecofarm and Children's Zoo Stein


hotelová farma, poměrně dost zvířat (skotský náhorní skot, koně, poníci, osel, lamy, kozy kamerunské, ovce kamerunské, pštrosi, emu, králíci, morčata...), ovšem naprosto neexpoziční - velký (pastevní) výběh (s elektrickým ohradníkem) pro kopytníky a menší otřesný pro pštrosi a emu. Nezoologický účel chovu - hospodářská farma.

a farm of a hotel, quite a lot of animals (highland cattle, horses, ponies, donkey, llamas, pygmy goats, Cameroon sheep, ostriches, emus, rabbits, guinea pigs...), however absolutely non-exposure - large (grazing) enclosure (with electric fence) for ungulates and smaller horrible for ostriches and emus. Non-zoological purposes of breeding - agricultural farm.


www.hotelstein.cz/...

Roman Hynek, 14.08. 2011 (Video: 1 min 07 sec)
Image 1 of 10
Roman Hynek, 14.08. 2011 (Video: 1 min 07 sec)
Roman Hynek, 14.08. 2011 (Video: 1 min 07 sec)
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 2 of 10
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 3 of 10
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 4 of 10
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 5 of 10
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 6 of 10
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 7 of 10
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 8 of 10
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 9 of 10
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 10 of 10
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
 
 
Slavkov u Brna
 

Austerlitz

Zookoutek Slavkov u Brna
 
Slavkov u Brna Zoo-corner (Mini-zoo)

Oficiální název Zoo koutek je velmi zavádějící - ve skutečnosti je to miniaturní zařízení - jeden maličký rybníček s malou pevninou okolo. Uvnitř je několik málo druhů kachen a hus. Celé zařízení je velké jen tak 30 x 40 m...!!! Lidé dovnitř nesmí (není ani kam), mohou se koukat z venku. Celé je to v hrozném stavu (bordel... včetně plastových barelů, pneumatik atd.)
- malé, málo zvířat - druhů i kusů, neexpoziční, neprofesionální.

The official name the Zoo koutek (Zoo Corner) is very misleading - in fact it is a miniature facility - a tiny pond with a little land around it. Inside of is few species of ducks and geese. The size of whole facility is only about 30 x 40 m...!!! People can not inside (it is not where), they can watch from outside. The whole is a bad condition (a mess... including plastic barrels, tires etc.)
- small, few animals - species and also specimens, non-exposure, not professional.
Roman Hynek, 22.04. 2011 (Video: 1 min 32 sec)
Image 1 of 10
Roman Hynek, 22.04. 2011 (Video: 1 min 32 sec)
Roman Hynek, 22.04. 2011 (Video: 1 min 32 sec)
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 2 of 10
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 3 of 10
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 4 of 10
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 5 of 10
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 6 of 10
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 7 of 10
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 8 of 10
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 9 of 10
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 10 of 10
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
 
 
Slavonice
 

Zlabings

Domácí zoo Bejčkův Mlýn
 
Home Zoo Bejčkův Mlýn (= Bejček's Mill)
údajná minizoo penzionu Bejčkův Mlýn - jeden výběh ovcí, koz, prasat, kachen, hus, slepic a pštrosů a několik kovových voliér bažantů a podobně mezi chatkami. Velmi amatérské, neestetické, žádné návštěvnické cesty ani jiný servis
- malé, málo zvířat, nezoologický účel chovu, totálně neexpoziční

reputed minizoo of Pension Bejčkův Mlýn - one enclosure of sheep, goats, pigs, ducks, geese, hens and ostriches and several metal aviaries of pheasants and so on among cottages. Very amateurish, non-aesthetic, no visitors paths nor any other service
- small, few animals, non zoological purpose of the keeping, totally non-exposure


www.bejckuvmlyn.cz/...

Roman Hynek, 27.09. 2012 Video: 1 min 11 sec)
Image 1 of 14
Roman Hynek, 27.09. 2012 Video: 1 min 11 sec)
Roman Hynek, 27.09. 2012 Video: 1 min 11 sec)
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 2 of 14
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 3 of 14
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 4 of 14
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 5 of 14
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 6 of 14
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 7 of 14
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 8 of 14
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 9 of 14
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 10 of 14
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 11 of 14
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 12 of 14
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 13 of 14
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
Image 14 of 14
Roman Hynek, 27.09. 2012
Roman Hynek, 27.09. 2012
 
 
Spálené Poříčí
 

Brennporitschen

Zookoutek Spálené Poříčí
 
Spálené Poříčí Zoo-corner


soukromý neveřejný chov zvířat v zahradě rodinného domu - mary, dikobrazi, veverky, klokani, sovice, bažanti, slepice, vodní ptáci...

private non-public breeding of animals in garden of the living house - mars, porcupines, squirrels, wallabies, snowy owls, pheasants, chickens, waterfowl...


www.facebook.com/...

Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 1 of 13
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 2 of 13
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 3 of 13
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 4 of 13
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 5 of 13
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 6 of 13
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 7 of 13
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 8 of 13
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 9 of 13
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 10 of 13
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 11 of 13
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 12 of 13
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
Image 13 of 13
Roman Hynek, 07.08. 2020
Roman Hynek, 07.08. 2020
 
 
Srdov
 

některé zdroje uvádí Liběšice nebo Úštěk (Srdov je administrativně součástí Liběšic, poštu má v Úštěku) • some sources mention Liběšice or Úštěk (Srdov is administratively part of Liběšice and has post office in Úštěk)

Zoocentrum Srdov
 
Zoologické centrum Srdov
Srdov Zoological Centermalá (asi 1 ha) domácí obora s jeleny Dybowskými, srnci muflony, kozami bezoárovými, divokými krocany, divokými kachnami a několika domácími zvířaty (králíci, holubi, slepice, husy a kachny). V plánu jsou ještě divoké husy a dva druhy bažantů.
- malé - málo zvířat, neexpoziční (jeden společný výběh)

small (about 1 ha) hose deer park with Dybowski's and roe deer, moufflons, wild goats, wild turkeys, mallards and several domestic animals (rabbits, pigeons, hens, geese and ducks). planned are also greylag geese and two species of pheasants.
- small - few animals, non exposure (one mixed enclosure)

www.zoocentrumsrdov.cz 

 
 
Strakonice
 

Strakonitz

Hradní safari Strakonice
 
Strakonice Castle Safari


jen pár domácích zvířat (osli, kozy, kachny) v hradním příkopu
- malé - málo zvířat, neexpoziční (jeden společný výběh)

only several domestic animals (donkeys, goats, ducks) in castle moat
- small - few animals, non exposure (one mixed enclosure)


www.safari.strakonice.eu

Roman Hynek, 30.08. 2012 (Video: 0 min 56 sec)
Image 1 of 10
Roman Hynek, 30.08. 2012 (Video: 0 min 56 sec)
Roman Hynek, 30.08. 2012 (Video: 0 min 56 sec)
Radim Šebesta, 23.04. 2011
Image 2 of 10
Radim Šebesta, 23.04. 2011
Radim Šebesta, 23.04. 2011
Radim Šebesta, 23.04. 2011
Image 3 of 10
Radim Šebesta, 23.04. 2011
Radim Šebesta, 23.04. 2011
Radim Šebesta, 25.07. 2011
Image 4 of 10
Radim Šebesta, 25.07. 2011
Radim Šebesta, 25.07. 2011
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 5 of 10
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 6 of 10
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 7 of 10
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 8 of 10
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 9 of 10
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 10 of 10
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
 
 
Strašice
 

Straschitz

Minizoo Strašice


školní minizoo s terarijními zvířaty
- neexpoziční (spíše klubovna), nezoologický účel chovu

school mini-zoo with terrarium animals
- non-exposure (rather clubroom) non-zoological purpose of breeding


www.minizoo1.wz.cz

 
 
Svojanov
 

Swojanow

Hradní zvěřinec Svojanov
 
Svojanov Castle Menagerie


sezónní expozice trvale hendikepovaných zvířat Záachranné stanice Zelené Vendolí na hradu Svojanov
- nestálá expozice (mimo sezónu jen kozy)

seasonal exposition of permanently disabled animals of Zelené Vendolí Rescue Station in the Svojanov castle
- not permanent exposition (off season goats only)


www.svojanov.cz/...

Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Image 1 of 4
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Image 2 of 4
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Image 3 of 4
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Image 4 of 4
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
 
 
Tábor
 

Tabor

Botanická zahrada Tábor
 
Tábor Botanical Gardenv Botanické zahradě v Táboře je několik velmi obyčejných voliér s hendikepovanými dravci, sovami, liškami apd. (ze Záchranné stanice COF Hrachov) a domácími, či okrasnými zvířaty (pávi, morčata)
- příliš malé, neexpoziční, nezoologické

in the Tábor Botanical Garden there are several very common aviaries with handicapped raptors, owls, foxes etc. (from the Rescue Station COF Hrachov) and domestic or ornamental animals (peacocks, guinea pigs)
- too small, non-exposure, non-zoological


www.botanicka.szestabor.cz

Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 1 of 20
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 2 of 20
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 3 of 20
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 4 of 20
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 5 of 20
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 6 of 20
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 7 of 20
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 8 of 20
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 9 of 20
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 10 of 20
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 11 of 20
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 12 of 20
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 13 of 20
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 14 of 20
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 15 of 20
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 16 of 20
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 17 of 20
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 18 of 20
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 19 of 20
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Image 20 of 20
Radim Šebesta, 04.06. 2020
Radim Šebesta, 04.06. 2020
 
 
Teplice
 

Teplitz

dříve (1945 -46) Teplice - Šanov (Teplitz - Schönau), někdy se užívá nesprávný název Teplice v Čechách (název nádraží) • formerly (1945 - 46) Teplice - Šanov (Teplitz - Schönau), sometimes the incorrect name Teplice v Čechách (name of railway station) is used

Zookoutek v Zámeckém parku
 
Minizoo Teplice
Zoo-corner (Mini-zoo) in Manor House Park

maličký zookoutek v zámeckém parku chová již desítky let skupinku opic - původně makaci rhesus, pak paviáni, pak makaci medvědí, nyní makaci kápoví. Dříve zde byli i mývali, pávi a několik druhů bažantů
-malé, málo zvířat - druhů i kusů (obvykle jen jeden druh opic), nezoologický účel chovu ("okrasný chov")

tiny mini-zoo in the Park of Manor House is keeping for decades a group of monkeys - originally rhesus macaques, then the baboons, after that stump-tailed macaques, now bonnet macaques. Previously, there were also raccoons, peacocks and several species of pheasants
-small, few animals - species and also specimens (usually one species of monkeys only), non zoological purpose of the keeping ("ornamental breeding")
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Image 1 of 3
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Image 2 of 3
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Image 3 of 3
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
Mojmír Sedláček, 20.04. 2019
 
 
Újezd pod Přimdou
 

Ujest bei Pfraumberg

Zoo koutek U Tří pštrosů
 
Zoo-corner Three ostriches Inn


zookoutek restaurace U Tří pštrosů - jeden výběh pro kamerunské kozy, srnce, emu, slepice, perličky, krůty, husy, kachny a pár voliér bažantů a holubů, údajně i mývali a divočáci - zoufalé, v podstatě jeden bordel - neexpoziční, amatérské, nezoologické
 
zoo-corner of the restaurant Three Ostriches Inn - one enclosure for pygmy goats, roe deer, emus, chickens, guinea fowl, turkeys, geese, ducks and a couple aviaries for pheasants and pigeons, reportedly also racoon and wild boars - hopeless, basically a mess - non-exposutre, amateurish, non-zoological


www.tripstrosi.webnode.cz/...

Roman Hynek, 13.08. 2011 (Video: 0 min 33 sec)
Image 1 of 7
Roman Hynek, 13.08. 2011 (Video: 0 min 33 sec)
Roman Hynek, 13.08. 2011 (Video: 0 min 33 sec)
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 2 of 7
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 3 of 7
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 4 of 7
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 5 of 7
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 6 of 7
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 7 of 7
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
 
 
Velký Osek
 

Groß Wossek

Zookoutek Velký Osek
 
Velký Osek Zoo-corner

v roce 2006 měla velkoosecká radnice smělé plány na vybudování zookoutku na místě bývalé - zrekultivované dvouhektarové skládky. Měli zde být výběhy kopytníků, jezírka a voliéry ptáků... S realizací projektu se sice začalo, ale po změně vedení radnice z něj také sešlo - alespoň v té plánované míře. Dnes je zde jeden jediný obrovský výběh (2 ha) - ovce romanovské, ovce kamerunské, kozy kamerunské, prasata vietnamská, pávi, perličky a slepice. Nějaký čas zde byly pravděpodobně i lamy huanako a mufloni. V plánu ovšem bylo mnohem více zvířat (například bobři, koně, osli, křepelky atd.) a také dětské hřiště, infopanely a mnoho dalšího. Zookoutek měl být hotový do roku 2009... Nepodařilo se...

in 2006 the Hall of Velký Osek had an ambitious plans to build the zoo-corner on the site of former - recultivated two-hectares landfill. Enclosures of ungulates, ponds and aviaries of birds should be there... The implementation of the project has begun, but after the change of leadership in City Hall the plan was cancelled - at least at the planned extend. Today there is only one huge enclosure (2 hectares) - Romanov sheep, Cameroon sheep, Cameroon pygmy goats, pot-bellied pigs, peacocks, guinea fowl and hens. Some time there were probably also guanacos and moufflons. However the plan was for far more animals (e.g. beavers, horses, donkeys, quails etc.) and also a children's playground, info-panels and many more. Zoo had be completed to 2009... It failed...
Roman Hynek, 29.08. 2011 (Video: 1 min 03 sec)
Image 1 of 7
Roman Hynek, 29.08. 2011 (Video: 1 min 03 sec)
Roman Hynek, 29.08. 2011 (Video: 1 min 03 sec)
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 2 of 7
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 3 of 7
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 4 of 7
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 5 of 7
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 6 of 7
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 7 of 7
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
 
 
Vysoké Chvojno
 

Chwojno

Zookoutek Vysoké Chvojno
 
Vysoké Chvojno Zoo-corner

ačkoli je na internetu množství informací o zookoutku ve Vysokém Chvojnu, jde ve skutečnosti o oboru u bývalého Pallaviciniho loveckého zámečku (daňci, jeleni, srnci, divočáci)
- nezoologický účel chovu - klasická obora

although many information about Zoo-corner in Vysoké Chvojno is in the internet, in fact it is deer (game) park next to former Pallavicini's hunting lodge (fallow, red and roe deer, wild boars)
- non zoological purpose of the breeding - classical deer (game) park
 
 
Zhoř u Tábora
Farma U houpacího koně
 
Rocking Horse Farm


výběh s ovcemi kamerunskými a suffolk, poníky, klokany Bennettovými a slepicemi na Samotě U houpacího koně
- neexpoziční, nezoologický účel chovu

enclosure with Cameroon and Suffolk sheep, ponies, Bennett wallabies and chickens in Rocking Horse Hamlet
- non-exposure, non-zoological purpose of breeding


www.houpacikun.com/...

 
 
Žďár nad Sázavou
 

Saar

dříve • formerly Město Žďár na Moravě

Zoo koutek Žďár nad Sázavou
 
Zoo koutek Žďár • Zoo koutek ZR
Žďár nad Sázavou Zoo corner • Žďár Zoo corner • ZR Zoo cornermaličký zookoutek pro nechtěná zvířata (která již jejich majitelé nechtějí), nalezence nebo zraněná zvířata z přírody - vše s vyjímkou psů a koček.
Fretky, jezevec, nosál, mýval, miniprasata, králíci, morčata, hrdličky, zebřičky, bažanti, kachny, želvy, leguán...
Zatím příliš malé a amatérské, možná se stav v budoucnu změní - plánovaný je regulérní zookoutek.

a tiny zoo-corner for unwanted animals (which are unwanted for their owners), a foundling or injured animals from the nature - everything except dogs and cats.
Ferrets, badger, coati, raccoon, minipigs, rabbits, guinea pigs, doves, zebra finches, pheasants, ducks, turtles, iguana...
So far too small and amateur (led by a bunch of enthusiasts), may be the situation will change in the future - a regular zoo-corner is planned.

www.zookoutekzr.cz ; www.facebook.com

 
 
Žehušice
 

Selušitz

Obora Žehušice
 
Žehušice Deer Park (Deer Preserve)


tato obora je snad v každém internetovém seznamu zoologických zahrad, ve skutečnosti je to však klasická lovná obora - bílí jeleni, černí daňci a snad bažanti

this deer park is probably in every internet lists of zoological gardens, however in fact it is a classic deer game park - white red deer, black fallow deer and possibly pheasants


www.obora-zehusice.cz

 
 
Žlutava
 

Schlutawa

historicky • historically: Zutowa; Zuttaw; Žlutavá; Žlutavy; Žutavy

Farma Žlutava
 
Žlutava Farm


oficiální stránky uvádí, že se v areálu farmy nachází i malá zoo, ve které najdete lamy, kozy, ovce, divočáky a další řadu hospodářských zvířat... na jiném místě se píše dokonce nespočet druhů... Ve skutečnosti zde ale žádná malá zoo neexistuje. Jen ohrady (nelze říci výběhy) koz, lam a oslů a volně drůbež. Dříve i prasata nebo anoncovaní divočáci (chlívek je dnes prázdný a polorozbořený) a snad i ovce a králíci. Celý areál je naprosto neexpoziční, bez přehánění jeden ukrutný bordel.

the official website mentions that there is also a small zoo in the farm, where you can find llamas, goats, sheep, wild boar and other livestock... on other page there is written even countless of species... However, in fact no small zoo exists there. Only fenced place (enclosure can not be said) of goats, llamas and donkeys and poultry roaming freely. Formerly also pigs or mentioned wild boar (the shed is now empty and half-broken) and perhaps also sheep and rabbits. The whole area is totally non-exposed, cruel mess only - without exaggeration.


www.farmazlutava.cz

Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 1 of 20
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 2 of 20
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 3 of 20
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 4 of 20
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 5 of 20
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 6 of 20
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 7 of 20
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 8 of 20
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 9 of 20
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 10 of 20
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 11 of 20
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 12 of 20
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 13 of 20
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 14 of 20
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 15 of 20
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 16 of 20
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 17 of 20
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 18 of 20
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 19 of 20
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
Image 20 of 20
Roman Hynek, 07.08. 2017
Roman Hynek, 07.08. 2017
 
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.