!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Biesenthal

historicky • historically: Bizdal; Bysdal


† Lanker Wildpark
Lanke Wildpark
52°45'36"N, 13°35'56"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-BB-0054B†
     
 
16539 Biesenthal - Lanke
GERMANY
 
- - -

Wildpark v Lanke existoval někdy okolo 1900 - byli zde jeleni a zřejmě další místní zvířata, ale informace chybí

Wildpark in Lanke existed somewhere around 1900 - there were deer and perhaps other local animals, but information missing

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.06. 2018 Poslední úprava 25.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.