!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Boitzenburg

historicky • historically: Marienfließ ; Bozineburc ; Boyceneburg
2001 byl Boitzenburg s dalšími obcemi administrativně sloučen do nového města Boitzenburger Land • Boitzenburg with other villages was administrativelly merged to new municipality of Boitzenburger Land in 2001


† Wisentzuchtgehege Boitzenburg
Wisentschutzgehege Boitzenburg
Boitzenburg Wisent Breeding Enclosure • Boitzenburg Wisent Protection Enclosure
53°15'58"N, 13°38'50"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-BB-0055B†
     
 
Tiergarten
17268 Boitzenburger Land OT Boitzenburg
GERMANY
 
- - -

chovné centrum zubrů založené roku 1921 Dietlofem von Arnim-Boitzenburg - pruským šlechticem a politikem, zakladatelem a dlouholetým viceprezidentem Mezinárodní společnosti na ochranu a záchranu zubrů (Gesellschaft zur Rettung und Erhaltung des Wisents). Kromě zubrů zde bylo i několik dravých ptáků (orel mořský, orel křiklavý a orlovec říční). Zařízení existovalo do roku 1945, kdy byli zubři (na konci 2. světové války) bezohledně vystříleni a majetek znárodněn. Poslední zubr "Boitzi" zahynul 24. prosince 1946 během transportu do Berlínské zoo. Potomci zubrů z Boitzenburgu jsou dodnes ve Springe.

breeding centre of wisents founded in 1921 by Dietlof von Arnim-Boitzenburg - a Prussian nobleman and politician, founder and long-time vice president of the International Society for the Protection and Rescue of wisents (Gesellschaft zur Rettung und Erhaltung des Wisents). In addition of the wisents, there were also several birds of prey (white-tailed eagle, lesser-spotted eagle and osprey). The facility existed until 1945, when wisents were ruthlessly shot out and the property nationalized. The last wisent "Boitzi" died 24th December 1946 during the transport to the Berlin Zoo. The offspring of the Boitzenburg wisents are still in Springe.

1921 (by Dietlof von Arnim-Boitzenburg)

1945

Guido Adolf Georg Dietlof Graf von Arnim-Boitzenburg > Joachim Dietlof von Arnim-Boitzenburg

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.06. 2018 Poslední úprava 25.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.