!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Frankfurt/Oder

Frankfurt (Oder) Frankobrod nad Odru  Frankobrod nad Wódru  Frankfort an de Oder  Frankfurt nad Odrą  Frankfurt nad Odrou

historicky • historically: Frankfurt an der Oder


† Tiergehege im Kleistpark Frankfurt/Oder
Animal Enclosures in Kleistpark Frankfurt/Oder
52°20'39"N, 14°32'18"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-BB-0056A†
     
 
Kleistpark
15234 Frankfurt (Oder)
GERMANY
 
- - -

v 50. a 60. letech byla v Kleistparku malá zoo - nejen výběhy, jak naznačuje název, ale i voliéry - dokonce se zděným domem.

in the 1950s and 1960s, there was a small zoo in Kleistpark - not only the enclosures, as the name suggests, but also aviaries - even with a brick house.

asi v 50. letech 20. stol.
probably the 1950s

pol. 60. nebo 70. léta 20. stol.
the mid 1960s or 1970s

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 26.06. 2018 Poslední úprava 26.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.