!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Seelow
 

† Kleintiergarten Seelow
Heimattiergarten Seelow • Kleine zoo Seelow
Seelow small animal garden • Seelow local animal garden • Seelow small zoo
52°31'46"N, 14°22'14"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-BB-0075B†
     
 
Birnenstraße 2
15306 Seelow
GERMANY
 
- - -

malá zoo u benzínové pumpy - nosáli. koně, kozy, prasata, okrasní ptáci, nandu... K dispozici je jen velmi málo informací, není ani zřejmé, kdy zoo zanikla (do roku 2016 byla pravidelně v braniborské výroční zprávě Ministerstva pro místní rozvoj).

a small zoo at beside a gas station - coati, horses, goats, pigs, ornamental birds, rheas... Only very little information is available, it is not even clear when the zoo was closed (it was regularly mentioned in the Brandenburg annual report of the Ministry for Regional Development up to 2016).

červen 1986 (Monika Friedrich)
June 1986 (by Monika Friedrich)

N/A (zřejmě před rokem 2016)
N/A (perhaps before 2016)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.08. 2018 Poslední úprava 23.08. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.