!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Börnicke

historicky • historically: Borneke
něktré zdroje uvádí Bernau bei Berlin (Börnicke je od r. 2002 administrativně součástí Bernau bei Berlin) • -> some souces mention Bernau bei Berlin (Börnicke is administratively part of Bernau bei Berlin since 2002)


Kinderbauernhof Schloss Arche
Kid's farm Schloss Arche (= Ark Castle)
52°39'41"N, 13°37'54"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0047B
     
 
Ernst-Thälmann-Str. 1
16321 Bernau OT Börnicke
GERMANY
 
+49 33387517737
 
+49 33387517736
 
kinderbauernhofboernicke☼aol.de
 
www.kinderbauernhof-boernicke.de.tl
www.schloss-arche.de/...
 
dětská zoo nebo farma s vzácnými plemeny domácích zvířat - prasata (mangalica), ovce (skudde, pomořanská hrubovlná, waliská černonosá), kozy (duryňská lesní), skot (skotský náhorní), králíci (míšeňský beran), morčata, slepice (faverolka, forverka, německá říšská), kachny (pomořanská, orpingtonská), husy (pomořanská), holubi (mittelhäuser, štraser, košoa, gigant) + divočáci, papoušci a pávi

kid's zoo or farm with rare breeds of domestic animals - pigs (mangatza), sheep (Skudde sheep, Pomeranian coarsewool, Wallis black-nosed), goats (Thuringian), cattle (highland), rabbit (Meissen lop-ear), guinea pigs, chickens (faverolles, vorwerk, German empire), ducks (Pomeranian, Orpington), geese (Pomeranian), pigeons (Mittelhause, Strasser, Cauchois, Giant homer) + wild boars, parrots and peacocks

dětská zoo, bylinková zahrádka
petting zoo, herbal garden

kiosek
kiosk

N/A

Förderverein Schloss-Arche e.V. (registrovaný spolek • registered association)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.06. 2018 Poslední úprava 24.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.