!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Burg (Spreewald)

Burg/Spreewald • Burg im Spreewald  Bórkowy/Błota (Bórkowy pśi Błotach)  Bórkowy/Błóta (Bórkowy w Błótach)


Biberhof im Spreewald
Biberhof Burg
(= Beaver court)
51°51'35"N, 14°09'18"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0014A
     
 
Nordweg 49
03096 Burg (Spreewald)
GERMANY
 
+49 35603753232
 
N/A
 
info☼biberhof-spreewald.de
 
www.biberhof-spreewald.de
 
malá zoo převážně s domácími zvířaty a akvárium místních sladkovodních ryb na bývalé nutrií farmě (proto se jmenuje Biberhof - ačkoli zde nebyli bobři).
Kuny, fretky, poníci, osli, ovce, kozy, prasata, nutrie, drůbež, pávi, bažanti, papoušci, želvy, sladkovodní ryby ve 12 akváriích v bývalé stodole (100 m2)

a small zoo mainly with domestic animals and an aquarium of local freshwater fish on a former nutria farm (hence the Biberhof - although they were not beavers here).
Martens, ferrets, ponies, donkeys, sheep, goats, pigs, nutrias, poultry, peacocks, pheasants, parrots, turtles, freshwater fish in 12 aquariums in the former barn (100m2)

půjčovna loděk, ubytování
boat rental, accommodation

kiosek
kiosk

1996

Biberhof GbR (občanské sdružení • civil society)

~2 ha

N/A
 
1) Stručně o Biberhofu

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 27.06. 2012 (Video: 5 min. 34 sec.)
Image 1 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012 (Video: 5 min. 34 sec.)
Roman Hynek, 27.06. 2012 (Video: 5 min. 34 sec.)
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 2 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 3 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 4 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 5 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 6 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 7 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 8 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 9 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 10 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 11 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 12 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 13 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 14 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 15 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 16 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 17 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 18 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 19 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 20 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 21 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 22 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 23 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 24 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 25 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 26 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 27 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 28 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 29 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 30 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 31 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 32 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 33 of 33
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012

  Stránka vytvořena 05.06. 2018 Poslední úprava 05.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.