!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Cottbus

Chóśebuz  Choćebuz  Chociebuż  Chotěbuz

původně také • originally also: Kotebus; Kottwitz; Kottevitz; Kotwitz


Tierpark Cottbus
Cottbus Animal Park
předešlé názvy  •  former names
1954 -> ~1960
(DEU) Heimattierpark Cottbus
(ENG) Cottbus Local Animal Park
51°44'41"N, 14°21'11"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0003A
     
 
Kiekebuscher Straße 5
03042 Cottbus
GERMANY
 
+49 3553555360
 
+49 3553555370
 
zoo☼cottbus.de
 
www.tierparkcottbus.de
 
jedna ze dvou nejvýznamnějších braniborských zoo byla založena v roce 1954, původně jako zoo místních zvířat na ploše 3 ha. Brzy ale přibývala i exotická zvířata a pavilony - velbloudi (1958), pavilon šelem (1968), sloni (1969), sloninec (1970). Dnes má Tierpark pavilon tučňáků (1991), pavilon dikobrazů a surikat (1993), expozice brodivých ptáků (1994), pavilon gibonů (1997), expozice mar, lemurů a velbloudů (2004), nový sloní výběh (2002 - 2005), velká voliéra čápů (2005), pavilon tapírů (2008), nový výběh šelem (2014) atd.
Tygři, levharti, rysy, vydry, nosáli, surikaty, giboni, malpy, lemuři, sloni, tapíři, zebry, koně Převalského, antilopy, lamy, velbloudi, jeleni, sobi, muntžaci, zubři, bantengové, watusi, jaci, klokani, damani, dikobrazi, gundi, moka, mary, veverky a další hlodavci, pštrosi, nandu, dravci, sovy, papoušci, ledňáci, tučňáci, marabu, jeřábi, čápi, plameňáci, pelikáni, ibisi, kormoráni, vodní ptáci, hadi, želvy, hmyz... Významný je chov vodních ptáků, čápů, plameňáků a jeřábů.

one of two most important Brandenburg zoos was established in 1954, originally as a zoo of animals on the area of 3 ha. But an exotic animals, houses and expositions soon grew - camels (1958), beasts pavilion (1968), elephants (1969), elephant house (1970). Today, the Tierpark has Penguins house (1991), House of porcupines and meerkats (1993), Hxhibition of wading birds (1994), House of gibbons (1997), exposition of maras, lemurs and camels (2004), a new elephant enclosure (2002-2005), large storks aviary (2005), tapir house (2008), a new enclosure of beasts of prey (2014) etc.
Tigers, leopards, lynxes, otters, coatis, meerkats, gibbons, capuchins, lemurs, elephants, tapirs, zebras, Przewalski's horses, antelopes, llamas, camels, deer, reindeer, muntjacs, wisents, bantengs, watussi, yaks, kangaroos, hyraxes, porcupines, gundis, mocos, maras, squirrels and other rodents, ostriches, rheas, raptors, owls, parrots, kookaburras, penguins, marabous, cranes, storks, flamingos, pelicans, ibises, cormorants, waterfowl, snakes, turtles, insects... Important is breeding of waterfowl, storks, flamingos and cranes.

dětská zoo, dětské hřiště, komentované krmení
petting zoo, children's playground, commented feeding

restaurace, kiosky
restaurants, kiosks

1. červena 1954
1st June 1954

městský
municipal

25 ha (původně • originally 3 ha)

 
1) Geschichte des Tierpark bis 2002 ; History of the Tierpark up to 2002 ; Historia Tierparka do 2002
2) Stručně o tierparku

1 / 15 7 / 57 0 161 / 1.209
(2009)
2 / 3 104 / 806 47 / 328
 
2012
~2008
1994
~1988
~1987
1984
1980
  1968
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 29.03. 2008 (Video: 02 min. 31 sec.)
Image 1 of 128
Roman Hynek, 29.03. 2008 (Video: 02 min. 31 sec.)
Roman Hynek, 29.03. 2008 (Video: 02 min. 31 sec.)
Roman Hynek, 27.06. 2012 (Video: 6 min. 29 sec.)
Image 2 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012 (Video: 6 min. 29 sec.)
Roman Hynek, 27.06. 2012 (Video: 6 min. 29 sec.)
Roman Hynek, 1989
Image 3 of 128
Roman Hynek, 1989
Roman Hynek, 1989
Roman Hynek, 1989
Image 4 of 128
Roman Hynek, 1989
Roman Hynek, 1989
Roman Hynek, 1989
Image 5 of 128
Roman Hynek, 1989
Roman Hynek, 1989
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 6 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 7 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 8 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 9 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 10 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 11 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 12 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 13 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 14 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 15 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 16 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 17 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 18 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 19 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 20 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 21 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 22 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 23 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 24 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 25 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 26 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 27 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 28 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 29 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 30 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 31 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 32 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 33 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 34 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 35 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 36 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 37 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 38 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 39 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 40 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 41 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 42 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 43 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 44 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 45 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 46 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 47 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 48 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 49 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 50 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 51 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 52 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 53 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 54 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 55 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 56 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 57 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 58 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 59 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 60 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 61 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 62 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 63 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 64 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 65 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 66 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 67 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 68 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 69 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 70 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 71 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 72 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 73 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 74 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 75 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 76 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 77 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 78 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 79 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 80 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 81 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 82 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 83 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 84 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 85 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 86 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 87 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 88 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 89 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 90 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 91 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 92 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 93 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Image 94 of 128
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Alex Kantorovich, 21.09. 2007
Roman Hynek, 29.03. 2008
Image 95 of 128
Roman Hynek, 29.03. 2008
Roman Hynek, 29.03. 2008
Roman Hynek, 29.03. 2008
Image 96 of 128
Roman Hynek, 29.03. 2008
Roman Hynek, 29.03. 2008
Roman Hynek, 29.03. 2008
Image 97 of 128
Roman Hynek, 29.03. 2008
Roman Hynek, 29.03. 2008
Roman Hynek, 29.03. 2008
Image 98 of 128
Roman Hynek, 29.03. 2008
Roman Hynek, 29.03. 2008
Roman Hynek, 29.03. 2008
Image 99 of 128
Roman Hynek, 29.03. 2008
Roman Hynek, 29.03. 2008
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 100 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 101 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 102 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 103 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 104 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 105 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 106 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 107 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 108 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 109 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 110 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 111 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 112 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 113 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 114 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 115 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 116 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 117 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 118 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 119 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 120 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 121 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 122 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 123 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 124 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 125 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 126 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 127 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 128 of 128
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012

  Stránka vytvořena 08.01. 2017 Poslední úprava 08.01. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2018
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 04. 09. 2018
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:04. 09. 2018
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.