!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Krangen

historicky • historically: Krangenem
některé zdroje uvádí Neuruppin (Krangen je od r. 1993 administrativně jeho součástí) • some sources mention Neuruppin (Krangen is administrativelly its part since 1993)


Hobbyzoo-Krangen
 
52°52'02"N, 12°51'12"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0067A
     
 
Dorfstr. 7
16827 Neuruppin OT Krangen
GERMANY
 
+49 339175825
 
N/A
 
tabuba1☼web.de
 
www.hobbyzoo-krangen.de  
 
"divadelní" mini zoo na farmě Vier-Seitenbauernhof - zvířata slouží mj. pro různá (nejen divadelní) představení - lišky, mývali, skunci, fretky, koně, osli, lamy, ovce, kozy, zebu, hlodavci, hadi, ještěrky, želvy, pavouci...

"theatrical" mini zoo at Vier-Seitenbauernhof farm - animals are used among others for various (not only theater) performances - foxes, raccoons, skunks, ferrets, horses, donkeys, lamas, sheep, goats, zebus, rodents, snakes, lizards, ortoises, spiders...

dřevěný hrad a Sioux Stone Village pro děti
wooden castle and Sioux Stne Village for children

N/A

1993 (by Ursula & Reiner Stöter)

soukromé (rodina Stöter)
private (Stöter family)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ~30 / ~300
(2018)
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.08. 2018 Poslední úprava 23.08. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.