!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Lauchhammer

Herzberg (Elster)   Łuchow; Łughamor  Łuchow; Železarnje

mnoho zdrojů uvádí Lauchhammer-West - do r. 1950 to byla samostatná obec Mückenberg (horno i dolnosrbsky Głupsk), dnes je součástí Luchhammeru • many sources mention Lauchhammer-West - it was independent village of Mückenberg (Upper and Lower Sorbian Głupsk) up to 1950, now part of Lauchhammer


Tiergehege im Schloßpark Lauchhammer-West
Tiergehege Lauchhammer-West
Animal enclosure in Lauchhammer-West Castle park • Lauchhammer-West Animal enclosure
51°27'52"N, 13°44'44"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0018B
     
 
Schloßpark
Steinstraße
01979 Lauchhammer-West
GERMANY
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
www.lauchhammer.de/...
 
malá zoo, či spíše několik výběhů zvířat na okraji zámeckého parku - v roce 2007 byl park (i se zoo) poničen orkánem Kyrill, poté dlouho uzavřen a od té doby se stále postupně dává do pořádku. Daňci, mufloni, kozy, ovce kamerunské, dříve bylo zvířat více (např. divčáci, morčata...)

small zoo or rather several animal enclosures on the edge of the castle park - the park (even with the zoo) was destroyed 2007 by the cyclone Kyrill, then closed for a long time and since that time is gradually putting right. Fallow deer, mouflons, goats, Cameroon sheep, previously there were more animals (eg wild boars, guinea pigs...)

mašinka v parku
little train in the park

X

1975

městské
municipal

14 ha - celý park (tiergehege asi 1 ha z toho)
14 ha - the whole park (tiergehege about 1 ha of that)

N/A
 
1) Stručně o zoo

0 0 0 4 / ?
(2012)
0 0 4 / ?
 
N/A            


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 27.06. 2012 (Video: 2 min. 41 sec.)
Image 1 of 15
Roman Hynek, 27.06. 2012 (Video: 2 min. 41 sec.)
Roman Hynek, 27.06. 2012 (Video: 2 min. 41 sec.)
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 2 of 15
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 3 of 15
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 4 of 15
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 5 of 15
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 6 of 15
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 7 of 15
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 8 of 15
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 9 of 15
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 10 of 15
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 11 of 15
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 12 of 15
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 13 of 15
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 14 of 15
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012
Image 15 of 15
Roman Hynek, 27.06. 2012
Roman Hynek, 27.06. 2012

  Stránka vytvořena 07.06. 2018 Poslední úprava 07.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.