!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Luckenwalde

Łukojce  Łukowc

historicky • historically: Lugkin ; Lukenwolde


Tierpark Luckenwalde
Luckenwalde Animal Park
předešlé názvy  •  former names
(DEU) Heimattierpark Luckenwalde
(ENG) Luckenwalde Local Animal Park
52°05'03"N, 13°10'29"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0026A
     
 
Ackerstraße 12
14943 Luckenwalde
GERMANY
 
+49 3371610373
 
+49 3371610373
 
info☼tierpark-luckenwalde.de
 
www.tierpark-luckenwalde.eu  
 
malá zoo v městském parku. Především domácí a místní zvířata, jen několik málo exotických - medvědi, rysy, surikaty, makaci, daňci, mufloni, alpaky, poníci, kozy, skotský náhorní skot, prasata, emu, papoušci, divoké krůty, pávi, bažanti, vodní ptáci...

small zoo in municipal park. Mainly domestic and native animals, only several exotic - bears, lynxes, meerkats, macaques, fallow deer, mouflons, alpacas, ponies, goats, highland cattle, pigs, emus, parrots, wild turkeys, peacocks, pheasants, waterfowl...

dětské hřiště, dětská zoo
children's playground, children's zoo

kiosek
kiosk

25. srpna 1956
25th August 1956

od 1991 Freunde und Förderer des Tierparks Luckenwalde e.V. (registrovaný spolek), předtím asi městské
since 1991 Freunde und Förderer des Tierparks Luckenwalde e.V. (registered association), before that perhaps municipal

2 ha

N/A
 
1) Geschichte 1956 - 1996

N/A N/A N/A ~139 / ~210
(2017)
N/A N/A N/A
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 11.06. 2018 Poslední úprava 11.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.