!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Marzahne

historicky • historically: Marzane ; Merscane ; Mertzane ; Merzane ; Marczan
některé zdroje uvádí Havelsee (Marzahne je od r. 2008 administrativně jeho součástí) • some sources mention Havelsee (Marzahne is administrativelly its part since 2008)


Tierpark der Filmtierschule Schweuneke
Zoo (Animal park) of Film Animal School Schweuneke
52°31'00"N, 12°32'18"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0066A
     
 
Marzahner Str. 63
14798 Havelsee / OT Marzahne
GERMANY
 
+49 3383451803
+49 1723089340
 
+49 3383451804
 
webmaster☼schweuneke.de
 
www.schweuneke.de/...  
 
veřejně přístupná zoo soukromé filmové zvířecí školy - mývali, nosáli, fretky, kočkodani, malpy, zebry, antilopy, velbloudi, lamy, guanaka, jeleni, daňci, divočáci, dikobrazi a drobní hlodavci, klokani, nandu, krkavci, papoušci, pávi, bažanti, pelikáni, vodní ptáci, kajmani, ještěrky, hadi, ryby, pavouci, domácí zvířata (koně, osli, muly, prasata, ovce, kozy, skot, drůbež...) atd.

public accessible zoo of private Film animal school - raccoons, coatis, ferrets, vervet monkeys, capuchins, zebras, antelopes, camels, lamas, guanacs, red and fallow deer, wild boars, porcupines and small rodents, wallabies, rheas, ravens, parrots, pecocks, pheasants, pelicans, waterfowl, caymans, lizards, snakes, fish, spiders, domestic animals (horses, donkeys, mules, pigs, sheep, goats, cattle, poultry ...) etc.

dětské hřiště
children's playground

N/A

1965 (by Otto Schweuneke)

soukromé (Michael Schweuneke)
private (Michael Schweuneke)

~17 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ~80 / ~450
(~2013)
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.08. 2018 Poslední úprava 23.08. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.