!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Paaren im Glien

Plesow

některé zdroje uvádí Schönwalde-Glien (Paaren im Glien je administrativně jeho součástí) • some sources mention Schönwalde-Glien (Paaren im Glien is administrativelly its part)


Arche-Haustierpark Paaren
Paaren Ark Domestic animals Park
52°39'00"N, 12°58'55"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-DE-BB-0070B
     
 
Gartenstraße 1-3
14621 Schönwalde-Glien OT Paaren im Glien
GERMANY
 
+49 33230740
 
+49 3323074220
 
kontakt☼mafz.de
 
www.erlebnispark-paaren.de/...
 
zoo se starými a vzácnými plemeny domácích zvířat v zážitkovém parku (Erlebnispark Paaren). Osli, ovce, kozy, prasata, králíci, krůty, slepice, kachny, holubi, ale i lamy, alpaky, pávi a dokonce daňci a mufloni.

zoo with old and rare breeds of domestic animals in experience park (Erlebnispark Paaren). Donkeys, sheep, goats, pigs, rabbits, turkeys, chickens, ducks, pigeons, but also lamas, alpacas, peacocks and even fallow deer and mouflns.

dětské hřiště, výstavy, procházky s alpakami, zahrady
children's playground, exhibitions, walks with alpacas, gardens

restaurace
restaurant

2007 Haustierpark (1990 - Erlebnispark)

MAFZ (Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum) GmbH Paaren (s.r.o. • Ltd.)

22 ha (celý Erlebnispark • the whole Erlebnispark)

 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2018
           


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.08. 2018 Poslední úprava 23.08. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.