!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Pritzwalk

Plesow

historicky • historically: Prizwalk


Waldpark Hainholz
Naturpark Hainholz
Forest Park Hainholz • Nature Park Hainholz
53°10'03"N, 12°11'34"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-DE-BB-0069B
     
 
Hainholz 4
16928 Pritzwalk
GERMANY
 
+49 3395307454
+49 3395309442
 
+49 3395309767
 
sdw-hainholz☼t-online.de
 
www.pritzwalk.de/...
www.sdw-brandenburg.de/...
 
 
přírodní park s naučnými stezkami, muzeem a malou zoo (Tiererlebnishof) - divoké kočky, mývali, daňci, alpaky, osli, ovce, kozy, králíci, morčata, několik druhů hrabavých (tetřevy, tetřívci, jeřábci, koroptve...)

Nature park with nature trails, museum and small zoo (Tiererlebnishof) - wild cats, raccoons, fallow deer, alpacas, donkeys, sheep, goats, rabbits, guinea pigs, several species of galliforms (capercaillie, black grouse, hazel grouse, partridges...)

naučné stezky, koupaliště, přírodovědné muzeum, ubytování
nature trails, swimming pool, nature history museum, accommodation

N/A

N/A (1992 - vznik spolku • 1992 - foundation of the association)

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Regionalverband Prignitz e. V. (zapsaný spolek • registered association)

250 ha (celý park • the whole park)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.08. 2018 Poslední úprava 23.08. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.