!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Schenkenberg

historicky • historically: Schenkenberc
některé zdroje uvádí Kleptow (část Schenkenbergu) • some sources mention Kleptow (part of Schenkenberg)


Elch- und Rentierfarm Schenkenberg
Elch- und Reintierfarm Thomas Golz • Wildgehege Thomas Golz
Schenkenberg Elk and Reindeer Farm • Thomas Golz's Elk and Reindeer Farm • Thomas Golz's Deer Park
53°21'56"N, 14°00'13"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0034A
     
 
Kleptow 29
17291 Schenkenberg
GERMANY
 
+49  3985437649
+49 1723924498
 
+49  3985437649
 
wildgehege_th.golz☼t-online.de
thomasgolz44☼googlemail.com
 
www.wild-golz.de
 
soukromá losí a sobí farma je spíše jelením nebo nejen jelením parkem - krotcí sobi a losi, wapiti, karibu, jeleni, daňci, srnci, mufloni, bizoni, divočáci, ale i sýčci, rarozi lovečtí, tetřevi, kosmani bělovousí a polární lišky

private elk (moose) and reindeer farm is rather deer or not only deer park - tame reindeer and elks, wapitis, caribous, red deer, fallow deer, roe deer, mouflons, bisons, wild boars, but also little owls, gyrfalcons, wood grouses, common marmosets and arctic foxes

dětské hřiště, dětská zoo, losí show, obchod se suvenýry
children's playground, children's zoo, elk show, souvenir shop

kiosek
kiosk

2009 (předtím obora - Wildgehege, od 1996)
2009 (before that game park - Wildgehege, since 1996)

soukromé - Thomas Golz
private - Thomas Golz

29 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ~12 / ~200
(2017)
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.06. 2018 Poslední úprava 19.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.