!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Teltow

 


Vogelpark und Streichelzoo Teltow
Teltow Bird Park and Petting Zoo
52°23'52"N, 13°17'16"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BB-0031A
     
 
Feldstrasse 30a
14513 Teltow
GERMANY

Postal address:
Kastanienstr. 13-19
14513 Teltow
GERMANY
 
+49 332841678
+49 1713861763
 
+49 3328303216
 
info☼vogelpark-streichelzoo-teltow.de
 
www.vogelpark-streichelzoo-teltow.de (aktuálně nefunkční • currently not working)
 
malý soukromý ptačí park a dětská zoo - papoušci, pávi, vodní a další ptáci, kozy, ovce, alpaky, osli, poníci, prasata, makak, jeleni, daňci, divočáci, okrasné ryby...

small private bird park and petting zoo - parrots, peacocks, waterfowl and other birds, goats, sheep, alpacas, donkeys, ponies, pigs, macaque, red and fallow deer, wild boars, ornamelntal fish...

dětská zoo, dětské hřiště, jízda na oslech a ponících
children's zoo, children's playground, donkey and pony riding

restaurace, kiosek
restaurant, kiosk

1990 (Horst Lübeck), předtím soukromý chov - od 1968
1990 (Horst Lübeck), before that a private breeding - since 1968

soukromé (Lothar Lübeck a rodina)
private (Lothar Lübeck and family)

~1 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ? / ~350
(2017)
N/A N/A N/A
 
~2015
           


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.06. 2018 Poslední úprava 19.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.