!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

BRANIBORSKO • BRANDENBURG

 
Wendisch Rietz

Rěc

historicky • historically: Windiszchin Riecz


Freizeitpark Wendisch Rietz
Wendisch Rietz Leisure Park
52°13'16"N, 14°00'32"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-DE-BB-0072B
     
 
Am Freizeitpark 1
15864 Wendisch Rietz
GERMANY
 
+49 3367975062
+49 15233843006
+49 15229563645
 
N/A
 
info☼geg-scharmuetzelsee.de
 
www.freizeitpark-wendisch-rietz.de/...  
 
zábavní park s malou dětskou zoo (Tierhof) - lamy, alpaky, poníci, osli, ovce, kozy, prasata, veverky, králíci, morčata, sovy, okrasní papoušci a holubi, bažanti, pávi, kachny, husy...

leisure park with children's zoo (Tierhof) - lamas, alpacas, donkeys, ponies, sheep, goats, pigs, squirrels, rabbits, guinea pigs, owls, ornamental parrots and pigeons, pheasants, peacocks, ducks, geese...

dětské hřiště, dětská zoo, minigolf
children's playground, petting zoo, mini-golf

kiosek
kiosk

2009

soukromé - spolek "Gemeinde Wendisch Rietz" (provozuje Grundstücksentwicklungsgesellschaft-Scharmützelsee-Süd GmbH = s.r.o.)
private - association of "Gemeinde Wendisch Rietz" (operated by Grundstücksentwicklungsgesellschaft-Scharmützelsee-Süd GmbH = Ltd.) 

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
~2015
~2011
         


N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.08. 2018 Poslední úprava 23.08. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.