!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Berlín • Berlin
Berlin

 
Berlin

Balin  Bälliin; Bärliin  Berlin; Barliń  Berlín

1949 - 1990 dvě samostatné části: Berlín (neoficiálně Východní Berlín) v NDR a Západní Berlín (West-Berlin; Westberlin, později oficiálně Berlin (West)) de facto samostatná městská republika, ačkoli oficiálně součást NSR • 1949 - 1990 two independent parts: Berlin (unofficially East Berlin) in GDR and West Berlin (West-Berlin, Westberlin, later oficially Berlin (West)) de facto independent city republic, athought officially part of FRG


† Bärenzwinger im Köllnischen Park
Bear Enclosure in Köllnischer Park
52°30'46"N, 13°24'52"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-BE-0008B†
     
 
Köllnischer Park
Rungestraße
10179 Berlin
GERMANY
 
www.berliner-baerenfreunde.de/...

medvědárium v Köllnischer parku nechali postavit nacisté roku 1937 u příležitosti 700. výročí Berlína. Slavnostní otevření se konalo 17. srpna 1939 v 15.00 hodin. Za celou dobu prošlo medvědáriem 12 dospělých medvědů a narodilo se zde 55 mláďat, která odcestovala do různých zoo nejen v Německu, ale i ve Španělsku nebo Argentině. Rekordmankou byla samice Jette (1949 - 1984), která porodila celkem 33 medvíďat. V současné době je medvědárium opuštěné - poslední medvědice Schnute byla utracena 11. října 2015 ve věku 34 let.
Medvědárium je zastaralé, nevyhovuje moderním požadavkům chovu, proto mělo být zavřené již dávno, proti tomu se ale postavilo Sdružení Přátel berlínských medvědů (Verein der Berliner Bärenfreunde e. V.). Rozsáhlá rekonstrukce zřejmě nepřipadá v úvahu, protože má stavba také svou kulturní a historickou hodnotu.

Bear enclosure in Köllnischer park was built by the Nazis, building started in 1937 to commemorate the 700th anniversary of Berlin. The opening ceremony was held on 17th August 1939 at 15.00 o'clock. Over the entire period, 12 adult bears underwent the bear enclosure and 55 cubs was born here. They traveled to various zoos not only in Germany but also in Spain or Argentina. Record holder was a female named Jette (1949 - 1984), who gave birth to 33 cubs in total. The bear enclosure is currently abandoned - the last female-bear Schnute was euthanized on 11th October 2015 at the age of 34 years.
The Bear enclosure is outdated, does not meet modern requirements of breeding, so it should be closed long ago, but an association of Friends of Berlin Bears (Verein der Berliner Bärenfreunde e. V.) stand against that. Extensive renovations perhaps is out of the question, because the building has also its cultural and historical value.

17. srpna 1939 - slavnostní otevření; 1945 - dočasně zavřeno; 29. listopadu 1949 - znovuotevření
17th August 1939; 1945 - temporary closing; 29th November 1949 - reopening

11. října 2015 (utracen poslední medvěd)
11th October 2015 (last bear was euthanized)

městské
municipal

~750 m2

N/A

N/A

0 0 0 1 / 67
(za celou dobu • in the whole time)
0 0 1 / 67
 
N/A            
 
všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Image 1 of 4
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Image 2 of 4
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Image 3 of 4
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Image 4 of 4
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019

  Stránka vytvořena 21.07. 2016 Poslední úprava 18.01. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.