!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Berlín • Berlin
Berlin

 
Berlin

Balin  Bälliin; Bärliin  Berlin; Barliń  Berlín

1949 - 1990 dvě samostatné části: Berlín (neoficiálně Východní Berlín) v NDR a Západní Berlín (West-Berlin; Westberlin, později oficiálně Berlin (West)) de facto samostatná městská republika, ačkoli oficiálně součást NSR • 1949 - 1990 two independent parts: Berlin (unofficially East Berlin) in GDR and West Berlin (West-Berlin, Westberlin, later oficially Berlin (West)) de facto independent city republic, athought officially part of FRG


AquaDom & Sea Life Berlin
 
52°31'12"N, 13°24'14"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BE-0006A
     
 
Dom Aquarée
Spandauer Str.3
10178 Berlin - Mitte
GERMANY
 
+49 180666690101
 
+49 1805545801
 
slcberlin☼sealife.de
 
www.visitsealife.com/...
AquaDom: www.blauerseestern.de/...
AquaDom: www.radissonblu.com/... 
 
AquaDom je největší válcovité akvárium světa - 16 m vysoké (25 m celá stavba celkem) a 11,5 m v průměru. Středem válce jezdí výtah. Celkový objem vody je asi milion litrů a žije zde okolo 100 druhů (1.500 kusů) mořských ryb. AquaDom je vlastněný (stejně jako celý komplex Dom Aquarée, kde se nachází) soukromou společností Union Investment Real Estate GmbH a provozovaný asociací Berliner Gesellschaft für Großaquarien. Sea Life centrum patří řetězci stejnojmenných akvárií britské společnosti Merlin Entertainments Group, přesto spolu obojí tvoří oficiálně jedinou atrakci - 2 v 1 - "AquaDom & Sea Life Berlin" (= AquaDom je oficiálně součástí Sea Life centra). Dohromady je zde více než 5.000 vodních živočichů (ryby, paryby, hlavonožci, korýši, medúzy, sasanky, ježovky, hvězdice a další bezobratlí) ve více než 35 expozicích

AquaDom is the largest cylindrical aquarium of the world - 16 m high (25 m the entire construction) and 11.5 m in diameter. In the middle cylinder, there is a lift. The total volume of water is about one million liters and about 100 species (1,500 specimens) of marine fish live here. The AquaDom is owned (as well as the whole Dom Aquarée complex where it is located) by a private company Union Investment Real Estate GmbH and operated by the association of Berliner Gesellschaft für Großaquarien. The Sea Life Centre include to chain of same-name aquariums of British company of Merlin Entertainments Group, nevertheless both constitute the only official attraction - 2 in 1 - "AquaDom & Sea Life Berlin" (= AquaDom is officially part of the Sea Life Centre). Altogether there is more than 5,000 aquatic animals (fish, cartilaginous fish, cephalopods, crustaceans, jellyfish, sea anemones, sea urchins, starfish and other invertebrates) in more than 35 exhibitions.

krmení žraloků, rejnoků, sumců a dalších ryb, přednášky (vyprávění), dotykový bazén
sharks, rays, catfishes and other fishes feeding, lectures (talks), touch pool

X

2. prosince 2003 (AquaDom asi až v květnu 2004)
2nd December 2003 (AquaDom perhaps only in May 2004)

soukromé - AquaDom je vlastněný (jako celý Dom Aquarée) společností Union Investment Real Estate GmbH a provozovaný asociací Berliner Gesellschaft für Großaquarien (BGG), Sea Life Centre je součástí řetězce stejnojmenných akvárií (německá pobočka SEA LIFE Deutschland GmbH) patřícího britské společnosti Merlin Entertainments Group Ltd. (původně Vardon Attractions Ltd., ta Sea Life Centra v roce 1999 prodala)

private - AquaDom is owned (as the whole Dom Aquarée) by company of Union Investment Real Estate GmbH and operated by association of Berliner Gesellschaft für Großaquarien, the Sea Life Centre is part of chain of same-name aquariums (German branch SEA LIFE Deutschland GmbH) belonging to British company of Merlin Entertainments Group Ltd. (originally Vardon Attractions Ltd., it sold the Sea Life Centres in 1999)

~ 1.800 m2

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2017
2016
2015
 
2013
2011
2008
2007
  2006
2005
2003
       


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Miguel Jiménez de Cisneros. 03.01. 2019
Image 1 of 4
Miguel Jiménez de Cisneros. 03.01. 2019
Miguel Jiménez de Cisneros. 03.01. 2019
Miguel Jiménez de Cisneros. 03.01. 2019
Image 2 of 4
Miguel Jiménez de Cisneros. 03.01. 2019
Miguel Jiménez de Cisneros. 03.01. 2019
Miguel Jiménez de Cisneros. 06.01. 2019
Image 3 of 4
Miguel Jiménez de Cisneros. 06.01. 2019
Miguel Jiménez de Cisneros. 06.01. 2019
Miguel Jiménez de Cisneros. 06.01. 2019
Image 4 of 4
Miguel Jiménez de Cisneros. 06.01. 2019
Miguel Jiménez de Cisneros. 06.01. 2019

  Stránka vytvořena 21.07. 2016 Poslední úprava 18.01. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.