!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Berlín • Berlin
Berlin

 
Berlin

Balin  Bälliin; Bärliin  Berlin; Barliń  Berlín

1949 - 1990 dvě samostatné části: Berlín (neoficiálně Východní Berlín) v NDR a Západní Berlín (West-Berlin; Westberlin, později oficiálně Berlin (West)) de facto samostatná městská republika, ačkoli oficiálně součást NSR • 1949 - 1990 two independent parts: Berlin (unofficially East Berlin) in GDR and West Berlin (West-Berlin, Westberlin, later oficially Berlin (West)) de facto independent city republic, athought officially part of FRG


Voliere Kranzler Eck
Kranzler Eck Aviary
52°30'17"N, 13°19'50"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-BE-0018B
     
 
Kranzler Eck
Kurfürstendamm 21-24
10719 Berlin
GERMANY
 
+49 304338790
 
N/A
 
frank.mosch☼senstadtum.berlin.de
 
N/A  
 
dvě velké půlkuželovité voliéry na nádvoří obchodního centra Kranzler Eck - mezi novými a starými budovami. Jedna je 12, druhá 22,4 metrů vysoká, průměr cca 10 m. Víc než 100 ptáků (původem z Walsrode) v téměř 30 druzích - papoušci (patagonský, alexandřin, kouřový, královský, červenokřídlý a nádherný, aratinga jendaj, sluneční, červenolící a škraboškový, kakariki rudočelý, alexandr velký, malý a čínský, neoféma tyrkysová, barnard límcový, agapornis růžohrdlý a škraboškový, rozela Pennatova a pestrá, korela, andulka), bažanti (obecný, zlatý, lesklý) a vodní ptáci (kachnička mandarínská)

two large half-conical aviaries in the teracce of the Kranzler Eck shopping center - between new and old buildings. One is a 12, the second 22.4 meters high, diameter ca. 10 m. More than 100 birds (originally from Walsrode) in nearby 30 species - parrots (Patagonian and sun conure, red-winged, Alexandra's, Barnard's, turquoise, regent, superb and red-fronted parrot, Australian king-parrot, jandaya, alexandrine, rose-ringed, derbyan, red-masked and mitred parakeet, rosy-faced and yellow-collared lovebird, crimson and eastern rosella, cockatiel, budgerigar), pheasant (common, golden, Himalayan monal) and waterfowl (Mandarine duck)

N/A

restaurace, kavárny atd. v obchodním centru
restaurant, cafeterias etc. in the shopping centre

prosinec 2000 (ptáci od 15. prosince)
December 2000 (birds since15th December)

soukromé
private

~ 100 m2

N/A
 
N/A

0 0 0 ~27 / ~110
(2015)
0 ~27 / ~110 0
 
2016
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Image 1 of 7
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Image 2 of 7
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Image 3 of 7
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Image 4 of 7
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Image 5 of 7
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Image 6 of 7
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Image 7 of 7
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019
Miguel Jiménez de Cisneros, 05.01. 2019

  Stránka vytvořena 24.07. 2016 Poslední úprava 18.01. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.