!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Güstrow

Guščerow


† Herzogliche Tiergarten in Güstrow
Herzogliche Menagerie in Güstrow
Ducal Animal Park (Menagerie) in Güstrow
53°47'24"N, 12°10'35"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-MV-0001M†
     
 
Güstrower Schloß
Güstrow
GERMANY
 
- - -

vévodský zvěřinec existoval u Güstrowského zámku na přelomu 16. a 17. století. K dispozici je jen velmi málo informací, zvěřinec existoval za vlády vévody Oldřicha III. Meklenburského (německy Ulrich). Ten nechal v roce 1576 vybudovat dřevěné klece a domky pro kočkodany, klece pro papoušky a další ptáky. Měli zde být kakadu a další papoušci, orli, pávi a jiní ptáci, medvědi, kočkodani a zřejmě i jiné opice - píše se o značném množství zvířat. Zvěřinec existoval zřejmě i za vlády dalších vévodů před Albrechtem z Valdštejna.

ducal menagerie existed at Güstrow Palace on turn of the 16th and 17th centuries. Only very little information is at disposal. The menagerie existed during the reign of Duke Ulrich of Mecklenburg. Iin 1576, he created a wooden cages and little houses for vervet monkeys, cages for parrots and other birds. There should be cockatoos and other parrots, eagles, peacocks and other birds, bears, vervet monkeys and possibly other monkeys - it is written about the considerable amount of animals. The menagerie apparently existed also during reign of other dukes before Albrecht von Wallenstein.

~1576 (?)

~1628 (?)

Meklenbursko-Güstrowští vévodové (Oldřich III. Meklenburský, Karel I. Meklenburský a Jan Albrecht II. Meklenburský)
Mecklenburg-Güstow Dukes (Ulrich of Mecklenburg, Charles I of Mecklenburg, John Albert II of Mecklenburg)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 26.07. 2016 Poslední úprava 26.07. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.