!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Schwerin

Swerin  Zwěrin   Schwerin, Zvěřín

historicky • historically: Zuarina; Zuarin, Zwerin, Zwierzyn, Zwarin, Swerin


† Herzogliche Tiergarten in Schwerin
Herzogliche Menagerie in Schwerin
Ducal Animal Park (Menagerie) in Schwerin
53°37'27"N, 11°25'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-MV-0002M†
     
 
Schweriner Schloß
Schwerin
GERMANY
 
- - -

vévodský zvěřinec existoval u Schwerinského zámku někdy v druhé polovině 16. století za vlády Jana Albrechta I. Meklenburského a později v polovině 19. století (zřejmě za vlády Fridricha Františka II. Meklenburského). Pravděpodobně však neexistoval kontinuálně. Jeleni, losi, pratuři (možná zubři ?), dravci, bažanti, pávi, papoušci (snad kakadu), čápi (?), opice (?)... K dispozici je jen velmi málo informací.

ducal menagerie existed at Schwerin Palace sometime in second half of the 16 century during the reign of Duke John Albert of Mecklenburg and later in the mid 19th century (perhaps during reign of Frederick Francis II of Mecklenburg - Schwerin). However most likely it did not exist continually. Deer, elks, aurochs (may be wisents ?), raptors, pheasants, peacocks, parrots (perhaps cockatoos), storks (?), monkeys (?)... There is only very little information available.

N/A

N/A

Meklenbursko-Schwerinští vévodové (Jan Albrecht I. Meklenburský, zřejmě Fridrich František II. Meklenburský a možná někteří další v období mezi těmito dvěma)
Mecklenburg-Schwerin Dukes (John Albert of Meklenburg, perhaps Frederick Francis II of Mecklenburg-Schwerin and may be some others in the era between these two)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 26.07. 2016 Poslední úprava 26.07. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.