!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
† Archäologisches Freilichtmuseum Groß Raden
 
     
  Stručně o skansenu  
            Jak již název napovídá, v žádném případě nejde o klasickou zoo, dokonce i zařazení mezi zoologická zařízení je asi dost kontroverzní... V podstatě jde o Archeologický skanzen, jehož součástí je Expozice losů (Elchwies). Skanzen se nachází u vesničky Groß Raden (součást Sternbergu) na břehu jezera Binnensee. A je sem trochu složitější přístup. Silnice je hned z kraje obce zatarasená přenosnou značkou "zákaz vjezdu" - přímo u placeného parkoviště před Oltimer-museem, ale to zřejmě nebude setrvalý stav - spíše podnikatelská aktivita majitele, aby se zvýšil byznys - není možné, aby byl odříznut příjezd do obce po hlavní silnici... Každopádně místní značku objíždí a v krajním případě se dá objet celé toto místo a zaparkovat před Skanzenem. Je potřeba dostat se do Kaštanové aleje (Kastanienallee) a po ní dojít až za vesnici, kde je na břehu jezera vstupní část Skanzenu - infocentrum, prodejna, malé muzeum a několik dětských klouzaček, houpaček atd.
          Od vchodu jde cesta chvíli podél břehu, ale brzy se ztrácí v lese, kde se začíná rozbíhat. Je třeba jít stále přímo, až dojdete právě k obrovskému výběhu losů. Toto zařízení se v němčině jmenuje Elchwies, čili cosi jako ukázka losů a je to zde jednak proto, že staří Slované byli s těmito zvířaty v každodenním styku a jednak proto, že se tady kosti právě losů našly při archeologických výkopech.
          Podlouhlý oplocený prostor má asi 1,8 ha tak tady losi ani nemusí být vždy vidět, nicméně u cesty je přístřešek a losi zde bývají dokrmováni, takže se ponejvíce zdržují v této části. Pokud ne, lze výběh z jedné strany obejít po cestě podél oplocení. Narozdíl od klasické zoo zde není žádná běžná jmenovka "los evropský", nýbrž cedule s portréty a osobními údaji všech losů (tj. datum narození a odkud jsou). Zvířata jsou na lidi přivyklá, takže se občas přibližují až na dotyk.
          Když budete pokračovat o kousek dál doprava, dorazíte k hlavní části muzea. Ta již sice se zvířaty nemá nic společného, ovšem je neméně zajímavá. Na základě archeologických průzkumů a nálezů zde bylo rekonstruované původní Staroslovanské sídliště z 9. - 10 . století. Jde o dřevěné nebo hlinitodřevěné stavby staroslovanského kmene Varnů (též Vranové, Warnabi, Warnavi, Warnowe, Warnow - podle řeky Vrané, německy Warnow). Jsou zde jak běžná obydlí, tak místnosti na zpracování různých produktů (vlna, obilí atd.), či chrám, svatyně, věž, most, opevnění atd. Vše je doplněno dobovým zařízením a artefakty - od bot, přes postel až po pece či žentour na výrobu mouky. Ze zvířat jsou zde jen ovce (život Varnů byl spojen s vlnou). Skanzen je skutečně velmi působivým místem v překrásném prostředí na okraji lesa, obklopeným vodou.
          Jak jsem napsal, zařazení výběhu losů na seznam zoo je opravdu dost diskutabilní, ale jsou k tomu dva důvody... Jednak je snad ve všech německých seznamech zoologických zařízení a jednak po světe existuje více takových speciálních chovných jednodruhových zařízení... Známé jsou třeba parky pand v Číně. Když jde o pandu nepřipadá to tak divné lako v případě losů, ale mohli bychom pokračovat i evropskými nebo českými příklady jednodruhových chovných zařízení - typická jsou medvědária... Tohle je něco podobného, jen pro losy. A že tady mají absolutně plnohodnotné "zoologické" podmínky (ne-li lepší). Jsou opravdu populární, zastaví se u nich skutečně každý návštěvník a krom toho právě chov losů nepatří rozhodně mezi ty nejsnadnější.

Poznámky 2016: V roce 2009 bylo otevřeno nové muzeum se stálou expozicí ve vstupní části, přibylo mnoho dalších stavbiček ve skanzenu, ale v roce 2010 byl také zrušen chov losů, jelikož byl na poměry skanzenu příliš nákladný. Výběh byl následně pronajat a nyní v něm jsou búrské kozy (což již nemá se skanzenem ani žádnou spojitost).

Autor: Roman Hynek (2008)

 
   
WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.