!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Alt Schwerin

Oolt Swerin  Stary Zwěrin   Starý Zvěřín


† Schmetterlingsgarten Müritz
Müritz Butterfly Garden
53°30'46"N, 12°21'21"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-MV-0037A†
     
 
Achter de Isenbahn 2
17214 Alt Schwerin
GERMANY
 
- - -  
 
menší soukromá motýlí hala, která fungovala asi 3 roky (2006 - 2009), poté byla zrušena, zřejmě kvůli nájmu prostor. Stabilně tu bylo okolo 10 druhů motýlů, během roku se jich vystřídalo údajně 30 - 90 (až 600 kusů).

smaller butterfly hall that worked for about three years (2006-2009), then was abolished, apparently due to leasing of premises. About 10 species of butterflies were here stably, reportedly 30 - 90 species took place during the year (up to 600 specimens).

2006

2009

soukromé (Holger Lange)
private (Holger Lange)

750 m2

N/A
 
1) Stručně o motýlí zaradě

~30 / ? 0 0 ~30 / ?
(ročně • yearly)
0 0 0
 
N/A            


  všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 21. 08.2008 (Video: 2 min 38 sec)
Image 1 of 12
Roman Hynek, 21. 08.2008 (Video: 2 min 38 sec)
Roman Hynek, 21. 08.2008 (Video: 2 min 38 sec)
Roman Hynek, 21. 08.2008
Image 2 of 12
Roman Hynek, 21. 08.2008
Roman Hynek, 21. 08.2008
Roman Hynek, 21. 08.2008
Image 3 of 12
Roman Hynek, 21. 08.2008
Roman Hynek, 21. 08.2008
Roman Hynek, 21. 08.2008
Image 4 of 12
Roman Hynek, 21. 08.2008
Roman Hynek, 21. 08.2008
Roman Hynek, 21. 08.2008
Image 5 of 12
Roman Hynek, 21. 08.2008
Roman Hynek, 21. 08.2008
Roman Hynek, 21. 08.2008
Image 6 of 12
Roman Hynek, 21. 08.2008
Roman Hynek, 21. 08.2008
Roman Hynek, 21. 08.2008
Image 7 of 12
Roman Hynek, 21. 08.2008
Roman Hynek, 21. 08.2008
Roman Hynek, 21. 08.2008
Image 8 of 12
Roman Hynek, 21. 08.2008
Roman Hynek, 21. 08.2008
Roman Hynek, 21. 08.2008
Image 9 of 12
Roman Hynek, 21. 08.2008
Roman Hynek, 21. 08.2008
Roman Hynek, 21. 08.2008
Image 10 of 12
Roman Hynek, 21. 08.2008
Roman Hynek, 21. 08.2008
Roman Hynek, 21. 08.2008
Image 11 of 12
Roman Hynek, 21. 08.2008
Roman Hynek, 21. 08.2008
Roman Hynek, 21. 08.2008
Image 12 of 12
Roman Hynek, 21. 08.2008
Roman Hynek, 21. 08.2008

  Stránka vytvořena 14.08. 2016 Poslední úprava 14.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.