!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Altentreptow

Stôré Trzébiatowò

->1939 Treptow an der Tollense, Treptow
historicky • historically: Trybethowe, Trebutowe, Tributowe, Treptow, Antiquum Treptow, Olden Treptow, Tribetowa


† Heimattiergarten Altentreptow
Tierpark Altentreptow
Altentreptow Local Animal Garden • Altentreptoiw Animal Park
53°41'53"N, 13°15'16"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-MV-0040A†
     
 
Klosterberg 2a
17087 Altentreptow
GERMANY
 
- - -  
 
maličká zoo, která byla založena v roce 1972, chovala především místní zvířata a několik exotických druhů. Počátkem 90. let bylo rozhodnuto postavit nový velký Naturerlebnispark v nedalekém Mühlenhagenu, přestěhovat tam zvířata z Altentreptowa a Heimattiergarten zrušit. To se stalo v roce 1994. Dnes je na místě bývalého tierparku záchranná stanice pro psy a kočky.
Pumy, mývali, fretky, jeleni, daňci, srnci, mufloni, ovce, kozy, prasata, osli, koně, dikobrazi, dravci, sovy, čápi, andulky, bažanti, pávi, holubi, husy, kachny...

tiny zoo, which was founded in 1972, kept mainly local animals and several exotic species. In the early 1990s it was decided to build a new large Naturerlebnispark in nearby Mühlenhagen, move there animals from Altentreptow and abolish the Heimattiergarten. That happened in 1994. Today, a rescue station for dogs and cats is in the site of the former Tierpark.
Cougars, raccoons, ferrets, red deer, fallow deer, roe deer, mouflons, sheep, goats, pigs, donkeys, horses, porcupines, birds of prey, owls, storks, budgerigars, pheasants, peacocks, pigeons, geese, ducks...

1972

1994

městské
municipal

2 ha

N/A
 
N/A

0 0 0 25 / ~100
(1988)
0 10 / ? 15 / ?
 
N/A            


  všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Archive of Roman Hynek, ~1988
Image 1 of 6
Archive of Roman Hynek, ~1988
Archive of Roman Hynek, ~1988
Archive of Roman Hynek, ~1988
Image 2 of 6
Archive of Roman Hynek, ~1988
Archive of Roman Hynek, ~1988
Archive of Roman Hynek, ~1988
Image 3 of 6
Archive of Roman Hynek, ~1988
Archive of Roman Hynek, ~1988
Archive of Roman Hynek, ~1988
Image 4 of 6
Archive of Roman Hynek, ~1988
Archive of Roman Hynek, ~1988
Archive of Roman Hynek, ~1988
Image 5 of 6
Archive of Roman Hynek, ~1988
Archive of Roman Hynek, ~1988
Archive of Roman Hynek, ~1988
Image 6 of 6
Archive of Roman Hynek, ~1988
Archive of Roman Hynek, ~1988

  Stránka vytvořena 15.08. 2016 Poslední úprava 15.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.