!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Burg Stargard

Stargart

historicky • historically: Stargart, Staregart, Stargard


† Tierpark Klüschenberg Burg Stargard
Burg Stargard Animal Park Klüschenberg
53°29'28"N, 13°18'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-MV-0023A†
     
 
Klüschenbergstr. 14a
17094 Burg Stargard
GERMANY
 
- - -

menší zoo na kopci Klüschenberg, byla založena v roce 1968 a v posledních letech (po roce 2000) se několikrát ocitla na pokraji uzavření. Několikrát se zmenšil počet zvířat, ale tierpak byl nakonec stejně zrušen (listopad 2015).
Rysi, pumy, servali, oceloti, nosáli, divoké kočky, mývalovci, makaci, malpy, kosmani, jeleni, daňci, muntžaci, guanako, klokani, mary, dikobrazi,  emu, dravci, sovy, papoušci, malé terárium (v někdejším medvědinci) s hady a dalšími plazy, pavouky a drobnými savci... (dříve medvědi, levharti atd.)

smallish zoo on the Klüschenberg hill, was founded in 1968 and in recent years (after 2000), was several times on the verge of closure. Several times the number of animals was reduced, but tierpak was finally abolished anyway (November 2015).
Lynxes, pumas, servals, ocelots, coatis, wild cats, racoon dogs, macaques, capuchins, marmosets, rd and fallow deer, muntjacs, guanacos, wallabiess, maras, porcupines, emus, birds of prey, owls, parrots, small terrarium (in the former bear house) with snakes and other reptiles, spiders and small mammals... (previously also bears, leopards etc.)

1968

1. listopad 2015
1st November 2015

městský
municipal

10 ha (původně • originally 5,5 ha)

N/A

1) Stručně o tierparku

N/A N/A N/A ~50 / ~450
(2015)
N/A N/A N/A
 
~2014
1984
1980
       
 
všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 22.08. 2008 (Video: 1 min 56 sec)
Image 1 of 15
Roman Hynek, 22.08. 2008 (Video: 1 min 56 sec)
Roman Hynek, 22.08. 2008 (Video: 1 min 56 sec)
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 2 of 15
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 3 of 15
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 4 of 15
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 5 of 15
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 6 of 15
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 7 of 15
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 8 of 15
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 9 of 15
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 10 of 15
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 11 of 15
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 12 of 15
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 13 of 15
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 14 of 15
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 15 of 15
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008

  Stránka vytvořena 07.08. 2016 Poslední úprava 07.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:15. 12. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.