!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Bützow

Bytiš, Budiš

historicky • historically: Butissowe, Butessowe, Buszowe, Butzow


† Streichelzoo Bützow
Bützow Petting Zoo
53°50'40"N, 11°59'05"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-MV-0056B†
     
 
Fritz-Reuter-Allee (on so-called Gummiweg)
18246 Bützow
GERMANY
 
- - -  
 
dětská kontaktní zoo s domácími a okrasnými zvířaty - kozy, prasata, králíci, morčata, psi, kočky, fretky, holubi, pávi, slepice, bažanti, husy, kachny - některé druhy v různých plemenech

petting zoo with domestic and ornamental animals - goats, pigs, rabbits, guinea pigs, dogs, cats, ferrets, pigeons, peacocks, chickens, pheasants, geese, ducks - some species in various breeds

1999

~2010

Demokratický spolek žen Bützov (Demokratischer Frauenbund Bützow - zkráceně dfb - malými písmeny)
Democratic Woman's League (Demokratischer Frauenbund Bützow - abbreviated as dfb - by small letters)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 17.08. 2016 Poslední úprava 17.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.