!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Dargun

Dargunje


† Heimattierpark Dargun
Dargun Local Animal Park
53°53'32"N, 12°51'34"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-MV-0048A†
     
 
Kosterdammstrasse
Dargun
GERMANY
 
- - -  
 
malý tierpark, který byl před Dargunským zámkem mezi 1962 a 1994
nosáli, mývali, kočkodani, jeleni, daňci, divočáci, vietnamská prasata, kozy, osli, lamy, králíci, morčata, dravci, sovy, papoušci, bažanti, holubi, pávi, slepice, čápi, vodní ptáci, želvy

small animal park which was in front of Dargun Palace between 1962 and 1994
coatis, raccoons, green monkeys, red and fallow deer, wild boars, pot-bellied pigs, goats, donkeys, llamas, rabbits, guinea pigs, raptors, owls, parrots, pigeons, peacocks, chickens, storks, waterfowl, tortoises

1962

31. prosince 1994
31st December 1994

městský
municipal

~5 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ~40 / ~200
(1984)
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 16.08. 2016 Poslední úprava 16.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.