!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Dümmer

historicky • historically: Dümmerhütte


† Vogelgarten Dümmer
Dümmer Bird Garden
53°35'08"N, 11°12'38"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-MV-0039A†
     
 
Welziener Str. 01
19073 Dümmer
GERMANY
 
- - -  
 
původně soukromý hobby chov papoušků, který byl v roce 1984 změněn na veřejně přístupnou ptačí zahradu. Zavřen byl v roce 2007.
Okolo 30 druhů ptáků v dřevěných voliérách - papoušci, dravci, sovy, ledňáci, bažanti...

originally a private hobby breeding of parrots, which was changed to a publicly accessible bird garden in 1984. It was closed in 2007.
About 30 species of birds in wooden aviaries - parrots, raptors, owls, kookaburras, pheasants...

1984 (předtím neveřejný soukromý chov)
1984 (before that non-public private breeding)

2007

soukromé (Anke Schrörr)
private (Anke Schrörr)

~1 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ~30 / ~150
(2006)
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A  všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.

Po uzavření • After the closing
 
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 1 of 4
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 2 of 4
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 3 of 4
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 4 of 4
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008

  Stránka vytvořena 14.08. 2016 Poslední úprava 14.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.