!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Groß Raden

Groß Raden je administrativně součástí Sternbergu • Groß Raden is administratively part of Sternberg


† Archäologisches Freilichtmuseum Groß Raden
Groß Raden Archaeological Open Air Museum
53°44'18"N, 11°52'42"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-MV-0035B†
     
 
Kastanienallee 49
19406 Groß Raden
GERMANY
 
+49 38472252
 
+49 3847451624
 
museum.gross.raden☼kulturerbe-mv.de
 
skanzen • open air museum: www.freilichtmuseum-gross-raden.de
skanzen • open air museum: www.gross-raden.de
 
 
skanzen - replika slovanského sídliště z 9. - 10. století (zhotovená podle vykopávek a archeologického výzkumu), součástí skanzenu byl i obrovský ukázkový výběh losů (Elchwies) - coby zvířat, s kterými byli staří Slované v každodenním styku a jejichž kosti se našli při archeologickém průzkumu.
Chov losů byl zrušen v roce 2010 (kvůli vysokým nákladům), výběh byl pronajat a dnes v něm jsou búrské kozy

open air museum - a replica of a Slavic settlement from the 9th - 10th centuries (made in accordance to archaeological research and excavations), part of the museum was also a huge demonstration enclosure of elk (Elchwies) - as an animals, with which the ancient Slavs were in daily contact and whose bones were found during the archaeological survey.
Elk breeding was abolished in 2010 (due to high costs), the enclosure was leased, and today there are Boer goats

unikátní skansen a muzeum, prohlídky s průvodcem, dětské hřiště (u vchodu do muzea)
unique open air museum and (indoor) museum, guided tours, children's playground (at entrance of the museum)

13. května 1987 (muzeum); 1997 - výběh losů
13th May 1987 (museum); 1997 - elk enclosure

2010 - zrušení chovu losů (skanzen stále existuje)
2010 - abolishing of elk breeding (the open air museum still exists)

státní - Státní úřad pro kulturu a památkovou péči Meklenbursko-Přední Pomořansko (Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern)
State - State Office for Culture and History Preservation Mecklenburg - Western Pomerania (Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern)

1,8 ha - výběh losů ; ~3,5 ha skanzen; ~1,7 ha muzeum a vstupní část + ostatní prostory
1.8 ha - elk enclosure; ~3.5. ha open air museum; ~1.7 ha museum and entrance area + other premises

 
1) Stručně o skanzenu

0 0 0 1 / 3
(2008)
0 0 1 / 3
 
2008
           


  všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 20.08. 2008 (Video: 3 min 10 sec)
Image 1 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008 (Video: 3 min 10 sec)
Roman Hynek, 20.08. 2008 (Video: 3 min 10 sec)
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 2 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 3 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 4 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 5 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 6 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 7 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 8 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 9 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 10 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 11 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 12 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 13 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 14 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 15 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 16 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 17 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 18 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 19 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 20 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 21 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 22 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 23 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 24 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 25 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 26 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 27 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 28 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 29 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 30 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 31 of 31
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008

  Stránka vytvořena 13.08. 2016 Poslední úprava 13.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.