!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Heringsdorf

Seebad Heringsdorf; Ostseebad Heringsdorf ; Kaiserbad


† Wildpark Heringsdorf
 
53°56'36"N, 14°10'06"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-MV-0051A†
     
 
Neue-Welt
Heringsdorf
GERMANY
 
- - -  
 
o Wildparku Heringsdorf je k dispozici jen málo informací, ale zdá se, že byl ve své době velmi populární - na dobových obrázcích je vidět množství lidí ve svátečních šatech (hlavně ženy a děti, ale i samostatní muži nebo celé rodiny). Byli zde jeleni, daňci (všechny 3 barvy), axisi, snad i srnci a možná i další zvířata - podle obrázků byla některá ve výbězích, jiná chodila volně mezi lidmi ve společném prostru vybaveném lavičkami, stoly, různými pergolami a přístřešky a dokonce i okrasnými jezírky.

there is little information about Heringsdorf Wildpark, but it seems that it was very popular at that time - number of people in festive dresses (mostly women and children, but also separate men or entire families) can be seen in the period pictures. There were red deer, fallow deer (all 3 colours), chitals, perhaps even roe deer and possibly also other animals - according to pictures some were in enclosures, others walked freely among the people in a common premises equipped with benches, tables, various pergolas and gazebos and even ornamental ponds.

N/A - zřejmě někdy koncem 19. stol. (existují pohledy z 1898)
N/A - probably sometimes in the late of 19th century (there exist postcards from 1898)

~1933

N/A

N/A - Wildpark zabíral velkou plochu mezi městy Heringsdorf, Ahlbeck a Gothen, ale expozice pro veřejnost byla asi jen v malé části mezi dnešními železničními kolejemi
N/A - Wildpark was on a large area between the towns of Heringsdorf, Ahlbeck and Gothen, but public exposure was probably only in a small part between today's railroad tracks

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 17.08. 2016 Poslední úprava 17.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.