!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Ludwigslust

familierně nazývaný • familiarly called Lulu


† Heimtiergarten Ludwigslust
Ludwigstusl Home Animal Garden
53°20'08"N, 11°30'20"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-MV-0052B†
     
 
Neustädter Straße 59C
19288 Ludwigslust
GERMANY
 
- - -  
 
malá domácí zoo, která vznikla v roce 1994 a zavřena byla po 16 letech v roce 2010 - kvůli stáří majitelů a protože se nenašel pokračovatel. Většina zvířat skončila v Elefantenhof Platschow.
Mývali, fretky, veverky, puštíci, papoušci (žako, andulky, korely), slepice a další především místní nebo domácí zvířata.

small home zoo, which was established in 1994 and was closed after 16 years in 2010 - because of the age of the owners and because they did not find any successors. Most of the animals was placed in Elefantenhof Platschow.
Raccoons, ferrets, squirrels, tawny owls, parrots (Africal grey parrot, budgies, cockatiels), chickens and other mainly local or domestic animals.

1994

2010

soukromé (Herbert Knötel Ludwigsluster Heimtiergarten e.V.  - Herbert a Renate Knötel)
private (Herbert Knötel Ludwigsluster Heimtiergarten e.V. - Herbert and Renate Knötel)

1000 m2

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ~20 / ~200
(2010)
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 17.08. 2016 Poslední úprava 17.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.