!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Parchim

historicky • historically Parchem


† Tiergarten Parchim
Parchim Animal Garden
53°25'37"N, 11°51'15"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-MV-0049A†
     
 
Goethealle 12 (todays Wallallee)
Parchim
GERMANY
 
- - -  
 
malý tiergarten, který existoval od 1967 do 1993
Pumy, vlci, dinga, lišky, kuny, nosáli, mývali, kočkodani, makaci, guanaka, srnci, kozy, osli, morčata a další hlodavci, ježci, dravci, sovy, papoušci, krkavci, drobní exotičtí pěvci, bažanti, čápi, želvy...

small animal arden which existed since 1967 to 1993
Cougars, wolves, dingos, foxes, martens, coatis, raccoons, vervet monkeys, macaques, guanacos, roe deer, goats, donkeys, guinea pigs and other rodents, hedgehogs, birds of prey, owls, parrots, ravens, small exotic songbirds, pheasants, storks, turtles...

1967

1993

městský
municipal

~1,5 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ~30 / ~130
(1984)
N/A N/A N/A
 
1984
           


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 16.08. 2016 Poslední úprava 16.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.