!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Plau am See

některé zdroje uvádí Appelburg (část Plau am See) • some sources mention Appelburg (part of Plau am See)
historicky • historically: Plawe, Plau


† Pelztierzoo Appelburg
Appelburg Fur Animal Zoo
53°25'37"N, 12°15'59"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-MV-0055A†
     
 
Appelburg
Plau am See
GERMANY
 
- - -  
 
zoo kožešinových zvířat, kterou provozovala největší východoněmecká farma kožešinových zvířat někdy v 70. letech. Kožešinová zvířata v různých barevných mutacích - stříbrné lišky, norci, mývali, mývalovci, bobři...

zoo of fur animals, which was operated by the largest East German farm of fur animals sometime in the 1970s. Fur animals in various color mutations - silver foxes, minks, raccoons, raccoon dogs, beavers...

N/A (některé zdroje uvádí 1955, ale to je zřejmě datum založení farmy, nikoli zoo - ta existovala v 70. letech)
N/A (some sources mention 1955, but it is probably foundation of the farm, not the zoo - it existed in the 1970s)

N/A (zoo existovala v 70. letech)
N/A (the zoo existed in the 1970s)

státní - Farma kožešinových zvířat Plau-Appelburg (VEB Pelztierfarm Plau-Appelburg)
state - Plau-Appelburg Fur Animal Farm (VEB Pelztierfarm Plau-Appelburg)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 17.08. 2016 Poslední úprava 17.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.