!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Rostock

Roztok    Rostok  Roztoky

historicky • historically: Rastokъ; Rastokŭ; Rozstoc; Rostoch; Rotstoc; Rotstoch; Roztoc; Rostok
některé zdroje uvádí Biestow (což je část Rostocku) • some sources mention Biestow (what is part of Rostck)


† Fohlenhof Biestow
Biestow Foal Yard
54°03'57"N, 12°06'02"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-MV-0050B†
     
 
Damerower Weg 8
18059 Rostock
GERMANY
 
- - -  
 
původně neveřejné chovné centrum koní (arabských plnokrevníků) a domácích zvířat Rostocké zoo (od 1963), v roce 1992 bylo otevřeno veřejnosti více méně jako dětská zoo s asi 160 zvířaty. V roce 2006 bylo zařízení prodáno soukromému majiteli, který jej přeměnil na ryze koňské stáje (funguje dodnes pod stejným názvem, ale již to není zoo).

originally non-public breeding centre of horses (Arabians) and domestic animals of Rostock zoo (since 1963), in 1992, it was opened to the public more or less as a children's zoo with about 160 animals. In 2006 the facility was sold to a private owner who converted it to the purely horse stables (it still operates under the same name, but it is not zoo any more).

1963 - založení; 1992 - otevření pro veřejnost
1963 - foundation; 1992 - opening to the public

2006 - prodáno a změněno na ryze koňské stáje
2006 - sold and converted to the purely horse stables

Zoo Rostock

12 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ? / ~160
(1998)
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 16.08. 2016 Poslední úprava 16.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.