!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Tüzen

administrativně součást Passee • administratively part of Passee


† Erlebnis- und Haustierpark Tüzen
Tüzen Experience and Domestic Animals Park
předešlé názvy  •  former names
1996 - 2005(?)
(DEU) Haustierpark Passee-Tüzen • Haustierpark Tüzen
(ENG) Passee-Tüzen Domestic Animal Park • Tüzen Domestic Animals Park
53°56'46"N, 11°45'23"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-MV-0030A†
     
 
Dorfstraße 7
23992 Tüzen
GERMANY
 
- - -

velká zoo domácích zvířat s množstvím vzácných plemen. Osli, koně, poníci, ovce (valaška původní, coburgská červená, Jákobova, pomořanská hrubovlná, skudde, gotlandská, soay...), kozy (waliská, duryňská lesní, toggenburská...), prasata (německé sedlové, mangalica, dánské zvonkové, turoplské...), skot (uherský, pustertalský strakatý, skotský náhorní...), drůbež (pomořanská husa, slepice forverka, slepice faverolka...) atd.
Park byl otevřen v roce 1996 s 90 zvířaty (12 druhů a plemen), v roce 2005 byl dočasně zavřen. V té době zde bylo okolo 400 zvířat (40 druhů a plemen). V roce 2006 byl znovuotevřen novým provozovatelem s asi 350 zvířaty (25 druhů a plemen). 2009 byl park zavřen veřejnosti a 2011 definitivně zrušen. Na pozadí uzavření parku byl vleklý spor provozovatele (GGP) a obce, který nakonec skončil u soudu.

large zoo of domestic animls with many rare breeds. Donkeys, horses, ponies, sheep (Valachian, Coburg fox, Jacob, Pomeranian coarsewool, Skudde, Gotland, Soay...), goats (Walis, Thuringian forest, Toggenburg...), pigs (German saddleback, Mangalitza, Danish bell, Turopolje...), cattle (Hungarian grey, Pustertal pied, Highland...), fowl (Pomeranian goose, Vorwerk chicken, Faverolles chicken...) etc.
The park was opened in 1996 with 90 animals (12 species and breeds), in 2005, it was temporarily closed. At that time, there were about 400 animals (40 species and breeds). In 2006, it was re-opened by a new operator with about 350 animals (25 species and breeds). In 2009 the park was closed to the public and 2011 abolished. On the background of the park closure was a protracted dispute of operators (GGP) and the municipality, which finally ended up in court.

1996 - otevření; 2005 - dočasně zavřeno; březen 2006 - znovuotevření
1996 - opening; 2005 - temporary closed; March 2006 - reopening

2009 - uzavření veřejnosti; 2011 - zrušení
2009 - closing to the public; 2011 - abolishing

Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik mbH - od 1. ledna 2006 (původně asi městské)
Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik mbH - since 1st January 2006 (originally probably municipal)

40 ha


1) Stručně o parku

N/A N/A N/A ~ 25 / ~ 350
(2008)
N/A N/A N/A
 
2008
           
 
všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 20.08. 2008 (Video: 2 min 40 sec)
Image 1 of 26
Roman Hynek, 20.08. 2008 (Video: 2 min 40 sec)
Roman Hynek, 20.08. 2008 (Video: 2 min 40 sec)
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 2 of 26
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 3 of 26
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 4 of 26
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 5 of 26
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 6 of 26
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 7 of 26
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 8 of 26
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 9 of 26
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 10 of 26
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 11 of 26
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 12 of 26
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 13 of 26
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 14 of 26
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 15 of 26
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 16 of 26
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 17 of 26
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 18 of 26
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 19 of 26
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 20 of 26
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 21 of 26
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 22 of 26
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 23 of 26
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 24 of 26
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 25 of 26
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008
Image 26 of 26
Roman Hynek, 20.08. 2008
Roman Hynek, 20.08. 2008

  Stránka vytvořena 11.08. 2016 Poslední úprava 11.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:15. 12. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.