!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Zarrentin am Schaalsee

Zarrentin

historicky • historically: Zarnethin


† Wasserwelt Schaalsee
Schaalsee Water World
53°32'48"N, 10°55'34"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-DE-MV-0057A†
     
 
Zarrentin am Schaalsee
GERMANY
 
- - -  
 
sladkovodní akvárium místních druhů ryb (jezera Schaalsee) - ambiciózní projekt, který však brzy ztroskotal

freshwater aquarium of local fish species (of lake of Schaalsee) - an ambitious project, however which soon foundered

2000

2002

N/A (asi spolek Förderverein Wasserwelt Schaalsee e.V.)
N/A (perhaps voluntary association of Förderverein Wasserwelt Schaalsee e.V.)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 17.08. 2016 Poslední úprava 17.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.