!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Dassow

historicky • historically: Darrsowe, Darsowe, Darxowe, Dartzchowe, Dartzowe, Dartzow, Darsowe, Dassaw


Erlebnis- und Tigerpark Dassow
Dassow Adventure and Tiger Park
53°54'16"N, 11°00'12"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-MV-0043A
     
 
Gewerbestraße 35-53
23942 Dassow
GERMANY
 
+49 3882988180
 
+49 3882988182
 
info☼tigerpark.de
 
www.tigerpark.de
 
napůl soukromý stacionární cirkus nebo přesněji drezúra velkých koček a napůl mini zoo - cirkusový stan, tréninková budova, 2 výběhy šelem a několik menších výběhů domácích zvířat. Lvi, tygři (ussurijští, indičtí, indočínští a tzv. Golden Tabby, dříve i bílí), alpaky, lamy, guanaka, velbloudi, fríští koně, poníci, minipony, ovambské kozy, králíci, indičtí běžci, pomořanské husy, slepice...

half private stationary circus or specifically a dressage of big cats and half mini zoo - a circus tent, a training building, 2 enclosures of carnivores and several smaller enclosures of domestic animals. Lions, tigers (Amur, Indian, Indochinese and so-called Golden Tabby, formerly also white), alpacsa, llamas, guanacos, camels, Friesian horses, ponies, miniponies, Ovambo goats, rabbits, Indian runners, Pomeranian geese, chickens...

cirkusové představení, dětské hřiště a atrakce, obchod se suvenýry
circus show, children's playground and attractions, souvenir shop

restaurace
restaurant

29. května 2003
29th May 2003

soukromé (Erlebnis- und Tigerpark Dassow GmbH & CO. KG - Dieter, Monica a rodina Farell)
private (Erlebnis- und Tigerpark Dassow GmbH & CO. KG - Dieter, Monica and Farell family)

5 ha (původně • originally 3 ha)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ~17 / ?
(2015)
N/A ~3 / ? ~14 / ?
 
2013
~2007
         


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 15.08. 2016 Poslední úprava 15.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.