!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Grabowhöfe

historicky • historically: Grabow


Tiererlebnispark Müritz
Animal Adventure Park Müritz
53°34'01"N, 12°35'39"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-MV-0061A
     
 
Tarpstraße
17194 Grabowhöfe
GERMANY
 
+49 399263000
 
N/A
 
info☼tiererlebnispark-mueritz.de
 
www.tiererlebnispark-mueritz.de
 
zážitkový zvířecí park - 2 ha zoo s 30 voliérami a několika výběhy + 12 ha výběh či pastvina pro většinu kopytníků, která slouží jako zážitkové safari - surikaty, fenci, malpy, chápani, giboni, tamaríni, kosmani, zebry, antilopy losí, velbloudi jednohrbí i dvouhrbí, lamy, guanaka, osli, poníci, zony (kříženec zebry a poníka), zebroid (kříženec zebry a koně), muntžaci, zebu, watusi, prasata, klokani, psouni, dikobrazi, divoká morčata, emu, papoušci, zoborožci, plameňáci, ibisi, jeřábi, bažanti, pávi, drůbež, vodní ptáci, želvy... Některá zvířata (klokani, opice, papoušci, vodní ptáci...) jsou v soukromých prostorách, které je možné navštívit jen v rámci tzv. Dodge-Safari.

adventure animal park - 2 ha zoo with 30 aviaries and several enclosures + 12 ha enclosure or pasture for most ungulates, serving as adventure safari - meerkats, fennec foxes, capuchins, gobbons, tamarins, marmosets, zebras, elands, dromedaries, bactrian camels, llamas, guanacos, donkeys, ponies, zony (hybrid of zebra and pony), zebroid (hybrid of zebra and horse), muntjacs, zebu, watusi, pigs, wallabies, ibises, cranes, pheasants, peacock, poultry, waterfowl, turtles... Some animals (wallabies, monkeys, parrots, waterfowl...) are in private premises that can be visited only under the so-called Dodge-Safari.

dětské hřiště, safari, Dodge-safari (návštěva zvířat v soukromých prostorách)
children's playground, safari, Dodge-safari (visit of animals in private premises)


kiosek
kiosk

1. června 2018
1st June 2018

soukromé (Dirk a Anett Longino)
private (Dirk and Anett Longino)

14 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ~80 / ~300
(2018)
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 27.06. 2018 Poslední úprava 27.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2018
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 04. 09. 2018
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:04. 09. 2018
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.