!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Greifswald

Griepswohld 

historicky • historically: Gripeswald, Grifeswolde, Gripesuuolde, Gripesuualde, Gripswalt, Gripeswolde, Gripswald, Gripswolde, Greipßwalde, Gripheswalde, Gripheswaldt, Greypffswald


Welt der Gifte
Wolrd of Poison
54°05'41"N, 13°21'49"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-MV-0061A
     
 
Grimmer Straße 11-17
17489 Greifswald
GERMANY
 
+49 15787705656
 
N/A
 
kontakt☼weltdergifte.de
 
www.weltdergifte.de
 
expozice všeho, co je jedovaté - dvě místnosti tvoří především terárium jedovatých zvířat, ale i výstava modelů jedovatých hub, jedovatých semen, rostlin, minerálů apod. (včetně mikroskopických bakterií). Hadi (zmije, kobry, kobříci, mamby, tajpani, chřestýši...), korovci, žáby, štíři, pavouci...

exposition of everything that is poisonous - two rooms consist mainly of terrarium of poisonous animals, but also exhibition of poisonous mushrooms models, poisonous seeds, plants, minerals etc. (including microscopic bacteria). Snakes (vipers, cobras, coral snakes, mambas, taipans, rattlesnakes...), gila monsters, frogs, scorpions, spiders...

prohlídky s průvodcem
guided tours

N/A

30. října 2015
30th October 2015

soukromé (Nils Kley)
private (Nils Kley)

N/A

 
N/A

N/A N/A N/A ~30 / ?
(2017)
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 27.06. 2018 Poslední úprava 27.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2018
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 04. 09. 2018
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:04. 09. 2018
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.