!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Heringsdorf

Seebad Heringsdorf; Ostseebad Heringsdorf ; Kaiserbad


Naturerlebniswelt Heringsdorf
Naturerlebniswelt Insel Usedom
Heringsdorf Nature Adventure (Experience) World • Usedom Island Nature Adventure (Experience) World
53°57'25"N, 14°09'27"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-DE-MV-0045A
     
 
Neuhofer Str. 75
17424 Heringsdorf
GERMANY
 
+49 38378498674
 
N/A
 
info☼naturerlebniswelt.de
 
www.schmetterlingsfarm.de/... www.naturerlebniswelt.de
 
Přírodní zábavní svět - kombinace několika přírodně orientovaných atrakcí - tématický park, muzeum fosílií, muzeum minerálů, ametystová jeskyně, expozice přírodního umění, muzeum hmyzu, insektárium a akvárium.
18 sladkovodních nádrží o objemu do 1000 l. Především s ryby a bezobratlí Afriky a Jižní Ameriky a také s axolotli. Formikárium a insektária s pavouky, brouky, strašilkami a dalším hmyzem (celkem asi 32 menších nádob).

Nature Adventure World - a combination of several nature-oriented attractions - theme park, fossils museum, mineral museum, amethyst cave, a natural art exhibition, insect museum, insectarium and aquarium.
18 freshwater tanks of volume up to 1000 litres. Mainly fish and invertebrates of Africa and South America and also axolotls. Formicarium and isectarium with spiders, beetles, stick insects and other insect (about 32 smaller containers in total).

muzeum fosílií, muzeum hmyzu, muzeum minerálů, ametystová jeskyně (a největší ametyst o váze 5 t), expozice přírodního umění, kino
fossil museum, insect museum, mineral museum, amethyst cave (and largest amethyst with weight of 5 t), nature art exhibition, cinema

N/A

2009

soukromé - pobočka Schmetterlingsfarm Trassenheide (Sabine a Hilmar Lehmann)
private - branch of Schmetterlingsfarm Trassenheide (Sabine and Hilmar Lehmann)

1.500 m2 - vnitřní výstavní plocha + 6.000 m2 - park
1,500 m2 - indoor exhibition area + 6,000 m2 - park

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


  všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 16.08. 2016 Poslední úprava 16.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.