!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Kuchelmiß
 

Freizeit- und Vogelpark Kuchelmiß (under construction)
Kuchelmiß Leisure and Bird Park
53°41'03"N, 12°20'54"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-MV-0058A
     
 
Mühlenweg 2
18292 Kuchelmiß
GERMANY
 
+49 38456669790
+49 1729674550
 
N/A
 
info☼pension-nebeltal.de
 
www.pension-nebeltal.de/...  
 
  Pension Nebeltal plánuje vybudování Volnočasového a ptačího parku (Freizeit- und Vogelpark), ten ještě neexistuje, ale již nyní je zde chováno několik exotických zvířat - muntžaci, alpaky, klokani, ovce, hoka, jeřábi, bažanti, satyři, perličky chocholaté, vodní ptáci atd.

Pension Nebeltal plans to create a Leisure and Bird Park (Freizeit- und Vogelpark), that still doesn't exist, but already now there are bred several exotic animals - muntjacs, alpacas, wallabies, sheep, currasows, cranes, pheasants, tragopans, crested guinea fowl, waterfowl etc.

ubytování
accommodation

N/A

N/A

soukromé - Pension Nebeltal (M.R.L.T. Nebeltal UG)
private - Pension Nebeltal (M.R.L.T. Nebeltal UG)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.08. 2016 Poslední úprava 19.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.