!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Lelkendorf

historicky • historically: Lilekesdorp, Lellekendorp, Lelkendorp


Haustierpark Lelkendorf
Lelkendorf Domestic Animals Park
předešlé názvy  •  former names
1992 - 20??
(DEU) Tierrassenpark Lelkendorf
(ENG) Lelkendorf Animal Breeds Park
53°50'25"N, 12°43'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-MV-0027A
     
 
Peeneweg 26
17168 Lelkendorf
GERMANY

Postal addresse:
Alte Dorfstr. 20
17168 Lelkendorf
GERMANY
 
+49 3995629509
 
+49 3995629356
 
info☼haustierpark-lelkendorf.de
 
www.haustierpark.com 
 
velmi zajímavý a populární zoo domácích zvířat - jedna z nejlepších svého druhu v Německu - více než 50 druhů a plemen, včetně mnoha vzácných... Kozy (girgentánská, tádžická dlouhostrstá, bulharská dlouhosrstá, fernandezská, ovambská, paví, walliská, hissar), ovce (jákobova, cápová, ouessantská, pyrenejská červenohlavá, gotlandská, skudde, rhönská, soay, valška původní), prasata (mangalica, dánské protestní, přikulené, turopolské), skot (anglický parkový, cachena, uherský), koně (exmoorský pony, konik), osli (bulharský), několik plemen (poměrně málo) menších zvířat - králíci (lion, anglický strakáč), slepice (např. faverolka, forverka, brahmánka zdrobnělá, hedvábnička), krůty (bronzové, ronquiérské), kachny (indický běžec, pižmovka velká), husy (dypolcká, maďarská), holubi, včely a několik "exotických" druhů - buvol, alpaka, fretka, morče...

very interesting and popular zoo of domestic animals - one of the best of its kind in Germany - more than 50 species and breeds, including many rare... Goats (Girgentana, Tadjikistan woolly, Bulgarian long hair, Juan-Fernández, Ovambo, paven, Valais blackneck, Hissar mountain), sheep (Jacob, Magyar racka, Ouessant, Pyrenaeen red head, Gotland, Skudde, Rhoen, Soay, Valachian), pigs (mangalitza, Danish protest, Meishan, Turopolje), cattle (white park, Cachena, Hungarian grey), horses (Exmoor pony, konik), donkeys (Bulgarian), several breeds (relatively few) of small animals - rabbits (lion, English spot), chicken (Faverolles, Vorwerk, Brahma bantam, silkie), turkeys (bronze, Ronquiéres), ducks (Indian runner, muscovy duck), geese (Diepholz, Hungarian), pigeons, bees and several "exotic" species - buffalo, alpaka, ferret, guinea pig...

dětské hřiště, lanový park, naučné stezky
children's playground, rope park, nature trails

restaurace, grilovací místo
restaurant, grill place

1992 (Peter Loebnitz)

soukromé - 1992 - 2007 Peter Loebnitz, 2007 - 2011 Andreas Matuschak, od 2011 Haustierpark Lelkendorf GmbH
private - 1992 - 2007 Peter Loebnitz, 2007 - 2011 Andreas Matuschak, since 2011Haustierpark Lelkendorf GmbH

42 ha (z toho 10 ha expozice, zbytek pastviny apod.)
42 ha (10 ha of that is exhibition, the rest is pasture etc.)

 
1) Haustierpark Historie
2) Stručně o Huastierparku

N/A N/A N/A 52 / ~340
(2015)
N/A N/A N/A
 
N/A            


 všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 22.08. 2008 (Video: 2 min, 38 sec)
Image 1 of 18
Roman Hynek, 22.08. 2008 (Video: 2 min, 38 sec)
Roman Hynek, 22.08. 2008 (Video: 2 min, 38 sec)
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 2 of 18
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 3 of 18
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 4 of 18
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 5 of 18
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 6 of 18
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 7 of 18
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 8 of 18
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 9 of 18
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 10 of 18
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 11 of 18
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 12 of 18
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 13 of 18
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 14 of 18
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 15 of 18
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 16 of 18
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 17 of 18
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008
Image 18 of 18
Roman Hynek, 22.08. 2008
Roman Hynek, 22.08. 2008

  Stránka vytvořena 08.08. 2016 Poslední úprava 08.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.