!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Malchow

Malechów


Affenwald Malchow
Sommerrodelbahn und Affenwald Malchow
Malchow Monkey Forest • Malchow Summer Toboggan Run and  Monkey Forest
53°29'19"N, 12°23'12"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-MV-0031A
     
 
Karower Chaussee 6
17213 Malchow
GERMANY
 
+49 3993218422
 
+49 3993218423
 
info☼sommerrodelbahn-malchow.de
 
www.sommerrodelbahn-malchow.de/... +
 
opičí les - velký výběh, či spíše oplocený kus lesa s makaky magot chovanými na volno (původně 1,8 ha, před sezónou 2016 zvětšeno na 3,5 ha). Lidé se pohybují po cestičkách ve výběhu přímo mezi makaky. Opičí les patří k vedlejší bobové dráze a nově je součástí i výběh ovcí ouessantských.

Monkey Forest - a large enclosure, or rather a fenced piece of forest with Barbary Macaque kept freely (originally 1.8 ha, the pre-season 2016 increased to 3.5 ha). People go on the paths in the enclosure just between macaques. Monkey Forest belongs to the neighbouring toboggan run and newly also oussant sheep enclosure is its part.

800 m dlouhá (letní) bobová dráha
800 m long (summer) toboggan run

základní občerstvení před vchodem
basic refreshment before entrance

2000

soukromé (Sommerrodelbahn & Affenwald GmbH)
private (Sommerrodelbahn & Affenwald GmbH)

3,5 ha (původně • originally 1,8 ha)

N/A
 
1) Stručně o opičím lese

0 0 0 1 / ?
(2015)
0 0 1 / ?
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 21.08. 2008 (Video: 2 min 43 sec)
Image 1 of 19
Roman Hynek, 21.08. 2008 (Video: 2 min 43 sec)
Roman Hynek, 21.08. 2008 (Video: 2 min 43 sec)
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 2 of 19
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 3 of 19
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 4 of 19
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 5 of 19
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 6 of 19
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 7 of 19
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 8 of 19
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 9 of 19
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 10 of 19
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 11 of 19
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 12 of 19
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 13 of 19
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 14 of 19
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 15 of 19
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 16 of 19
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 17 of 19
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 18 of 19
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008
Image 19 of 19
Roman Hynek, 21.08. 2008
Roman Hynek, 21.08. 2008

  Stránka vytvořena 03.08. 2016 Poslední úprava 03.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:15. 12. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.