!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Marlow

historicky • historically: Marlov, Marlowe,  Marlouwe


Vogelpark Marlow
Marlow Bird Park
54°08'44"N, 12°34'06"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-MV-0014A
     
 
Kölzower Chaussee
18337 Marlow
GERMANY
 
+49 38221265
 
+49 3822142868
 
info☼vogelpark-marlow.de
 
www.vogelpark-marlow.de
www.vogelpark-marlow.m-vp.de
 
poměrně velký a moderní soukromý ptačí park - většina voliér nebo výběhů je průchozích. Kromě ptáků i několik druhů savců, plazů, ryb a pavouků.
Vydry, kotuli, chvostani, lemuři, tamaríni, kosmani, adaxi, alpaky, klokani, pásovci, psouni, tučňáci, nandu, kasuáři, papoušci, dravci, sovy, jeřábi, marabu, čápi, kolpíci, ibisi, tenkozobci (100 členné hejno), pelikáni, racci, vodní ptáci, želvy, ryby, sklípkani (dříve i motýli), domácí zvířata v dětské zoo atd.

relatively large and modern private bird park - many aviaries and enclosures is walk-through. In addition to birds also several species of mammals, reptiles, fish and spiders.
Otters, squirrel monkeys, sakis, lemurs, tamarins, marmosets, addaxes, alpacas, wallabies, armadillos, prairie dogs, penguins, rheas, cassowaries, parrots, raptors, owls, cranes, marabous, storks, spoonbills, ibises, avocets (100-member flock), pelicans, gulls, waterfowl, turtles, fish, tarantulas (formerly also butterflies i), domestic animals in the petting zoo etc.

krmení loriů, letové ukázky a show, dětská zoo, dětské hřiště, ubytování (např. v domečku na stromě)
lorikeets feeding, flying displays and show, children's zoo, children's playground, accommodation (e.g. in little house on the tree)

restaurace, kiosky
restaurant, kiosks

2. července 1994
2nd July 1994

soukromá nezisková organizace (Vogelpark Marlow gGmbH - Matthias Haase)
private non-profit organization (Vogelpark Marlow gGmbH - Matthias Haase)

22 ha

 
1) Stručně o ptačím parku

N/A N/A N/A 135 / 1.260
(2015)
N/A N/A N/A
 
2014
~2011
~2010
~2009
2008
~2004
~2000
  1996
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 23.08. 2008 (Video: 5 min 24 sec)
Image 1 of 28
Roman Hynek, 23.08. 2008 (Video: 5 min 24 sec)
Roman Hynek, 23.08. 2008 (Video: 5 min 24 sec)
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 2 of 28
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 3 of 28
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 4 of 28
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 5 of 28
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 6 of 28
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 7 of 28
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 8 of 28
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 9 of 28
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 10 of 28
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 11 of 28
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 12 of 28
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 13 of 28
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 14 of 28
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 15 of 28
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 16 of 28
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 17 of 28
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 18 of 28
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 19 of 28
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 20 of 28
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 21 of 28
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 22 of 28
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 23 of 28
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 24 of 28
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 25 of 28
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 26 of 28
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 27 of 28
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008
Image 28 of 28
Roman Hynek, 23.08. 2008
Roman Hynek, 23.08. 2008

  Stránka vytvořena 02.08. 2016 Poslední úprava 02.08. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:15. 12. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.