!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

Meklenbursko-Přední Pomořansko • Mecklenburg-Western Pomerania
Mecklenburg-Vorpommern

 
Neustrelitz

Nieg Strelitz 

historicky • historically Strelitz


Tiergarten Neustrlitz
Neustrelitz Animal Garden
53°21'27"N, 13°04'04"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-DE-MV-0010A
     
 
Am Tiergarten 14,
17235 Neustrelitz
GERMANY
 
+49 3981204490
 
+49 3981204491
 
info☼tiergarten-neustrelitz.de
 
www.tiergarten-neustrelitz.de  
 
velmi starý tiergarten - založený již v roce 1721, ovšem tehdy jako knížecí obora s daňky - pro lov a pro zábavu - coby součást vznikajícího krajinářského parku velkovévodského zámku. V letech 1824 - 1826 byla postavena známá Jelení brána (Hirchtor) s bronzovými jeleny na žulových sloupech, která se dochovala dodnes a která byla donedávna také motivem oficiálního loga Tiergartenu.
Od roku 1956 Tiergarten provozuje město Nestrelitz. V 60. a především v 70. - 80. letech bylo vybudováno mnoho výběhů a voliér a přibylo množství zvířat.
Pumy, rysi, divoké kočky, nosáli, mývali, fretky, makaci magot, jeleni, daňci, wapiti, poníci, osli, lamy, kozy, paovce, mufloni, divočáci, prasata, dikobrazi, králíci, morčata, emu, nandu, sovy, ledňáci, papoušci, bažanti, krůty, žáby...

very old Tiergarten - founded already in 1721, but then as the princely deer (game) park with fallow deer - for hunting and also for fun - as a part of the emerging landscape park of the Grand Ducal Castle. In 1824 - 1826, famous Deer gate (Hirchtor) with bronze deer on the granite pillars was built, that has survived to this day and was also the motif of the official Tiergarten logo until recently.
Since 1956, the Tiergarten is operated by Nestrelitz municipality. In the 1960s and especially during the 1970s - 1980s, many enclosures and aviaries were built and number of animals was added.
Cougars, lynxes, wildcats, coatis, raccoons, ferrets, Barbary macaques, deer, fallow deer, wapiti, ponies, donkeys, llamas, goats, Barbary sheep, mouflons, wild boars, pigs, porcupines, rabbits, guinea pigs, emus, rheas, owls, kookaburras, parrots, pheasants, turkeys, frogs...

prohlídky s průvodcem, dětské hřiště
guided tours, children's playground

bistro, grilovací prostor
bistro, grill place

1956 (předtím od roku 1721 jako knížecí obora)
1956 (before that, since 1721 as princely game park)

původně knížecí, od 1956 městské a od 2011 provozuje Stadtwerke Neustrelitz GmbH Tiergarten
originally princely, since 1956 municipal and since 2011 operated by Stadtwerke Neustrelitz GmbH Tiergarten

18 ha expozice (z celkových asi 48 ha)
18 ha exhibitions (of total about 48 ha)

 
1) Der Tiergarten Historie in Jahres (bis 2015)
2) Stručně o Tiergartenu

N/A N/A N/A ~40 / ~450
(2015)
N/A N/A N/A
 
~2018
~2015
2002
1992
1984
   


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 22.08. 2008 (Video: 3 min 10 sec)
Image 1 of 14
Roman Hynek, 22.08. 2008 (Video: 3 min 10 sec)
Roman Hynek, 22.08. 2008 (Video: 3 min 10 sec)
Roman Hynek, 22.08. 208
Image 2 of 14
Roman Hynek, 22.08. 208
Roman Hynek, 22.08. 208
Roman Hynek, 22.08. 208
Image 3 of 14
Roman Hynek, 22.08. 208
Roman Hynek, 22.08. 208
Roman Hynek, 22.08. 208
Image 4 of 14
Roman Hynek, 22.08. 208
Roman Hynek, 22.08. 208
Roman Hynek, 22.08. 208
Image 5 of 14
Roman Hynek, 22.08. 208
Roman Hynek, 22.08. 208
Roman Hynek, 22.08. 208
Image 6 of 14
Roman Hynek, 22.08. 208
Roman Hynek, 22.08. 208
Roman Hynek, 22.08. 208
Image 7 of 14
Roman Hynek, 22.08. 208
Roman Hynek, 22.08. 208
Roman Hynek, 22.08. 208
Image 8 of 14
Roman Hynek, 22.08. 208
Roman Hynek, 22.08. 208
Roman Hynek, 22.08. 208
Image 9 of 14
Roman Hynek, 22.08. 208
Roman Hynek, 22.08. 208
Roman Hynek, 22.08. 208
Image 10 of 14
Roman Hynek, 22.08. 208
Roman Hynek, 22.08. 208
Roman Hynek, 22.08. 208
Image 11 of 14
Roman Hynek, 22.08. 208
Roman Hynek, 22.08. 208
Roman Hynek, 22.08. 208
Image 12 of 14
Roman Hynek, 22.08. 208
Roman Hynek, 22.08. 208
Roman Hynek, 22.08. 208
Image 13 of 14
Roman Hynek, 22.08. 208
Roman Hynek, 22.08. 208
Roman Hynek, 22.08. 208
Image 14 of 14
Roman Hynek, 22.08. 208
Roman Hynek, 22.08. 208

  Stránka vytvořena 30.07. 2016 Poslední úprava 30.07. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2018
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 04. 09. 2018
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:04. 09. 2018
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.